A márciusi ifjakra emlékeztek Visken

2023. március 21., 12:34

Visken is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Az intézmények és civil szervezetek képviselői a református templom előtti téren tartottak megemlékezést. Az eseményen Sari József kiemelte: 175 évvel ezelőtt a fiatalok voltak azok, akik a forradalmat elindították. A szabadságharc a szabadság és függetlenség ünnepe, s bár a harcot leverték orosz segítséggel, de a szabadság iránti vágyat nem tudták leverni a nemzetben.

A KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Szervezetének elnöke elmondta: „Bár sok idő telt el a szabadságharctól a kiegyezésig, de a ’48-as ifjak vágya végül beteljesült, hiszen az 1867-es kiegyezést követően egy szabadabb és fejlődésnek induló magyarországi léthelyzet alakult ki. Ha végigjárjuk a Kárpát-medencét, találkozunk azokkal az épületekkel, amelyek ebben az időszakban épültek. Hatalmas fejlődés történt, de sajnos jött az első világháború, jött Trianon, majd a második világháború, jött ötvenhat, és jött 1989. Azonban számomra tanulsága van mindennek. Ahogy Deák Ferenc, a haza bölcse kereste a megoldást 1848 után – hiszen látta, hogy a nemzet belefáradt és nem bírja tovább a harcot –, találni kellene most is megoldást, megtalálni a megfelelő megoldást, hogy ami egy nemzetet, az ukrán nemzetet jogosan megilleti, azt meg is kapja, de ehhez nem fegyverekre, hanem párbeszédre lenne szükség” – emelte ki Sari József. 

Szabó Gabriella, a KMKSZ Viski Alapszervezetének elnöke köszöntőjében arról beszélt: ahhoz, hogy fennmaradjon magyar nyelvi és szellemi örökségünk, nekünk és elsősorban a fiatal generációknak is szerepet kell vállalnia. Mint fogalmazott, Kossuth Lajost idézve: egyetlen nemzet sem lehet szabad, más nemzet szabadsága nélkül. Hangsúlyozta: „Mi, magyarok nem várhatjuk másoktól gondjaink megoldását, nemzetünk felemelését, mindezt közös akarattal, összefogással és munkával sikerülhet elérnünk.” A márciusi ifjakat idézve: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

Az eseményen a Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum diákjai verssel, a református gyülekezet kórusa pedig énekszóval színesítette a megemlékezést. Ezt követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit.

ev