Kárpátalja

Kinek fizet a biztosító?

2001. március 23., 01:00 , 10. szám

Az árvíz sújtotta településeket járva a kárvallott lakosok több alkalommal szegezték nekünk a kérdést: nem a biztosítótól jöttek? Kiderült ugyanis, hogy napok óta várják a kárfelmérőket, mindeddig hiába.

Tovább »

Lovarda a város szélén

2001. március 23., 01:00 , 10. szám

Beregszászban az egykori műtrágyaraktár környéke mára teljesen átalakult, lovarda épült itt, és minden feltétel adott a jó szórakozáshoz. A tavaszi szellőben szénát majszoló lovak láthatóan elégedettek és laikus szemmel nézve is szépek.

Tovább »

A puszta életüket mentették

2001. március 16., 01:00 , 9. szám

Mezővári lakossága meg volt győződve róla, hogy harminc éven belül nem kell árvíztől tartania. Annyira bíztak ebben, hogy sokakat már a víz fogságából kellett kimenteni.

Tovább »

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata

2001. március 16., 01:00 , 9. szám

A KMKSZ elnöksége aggodalmát fejezi ki a Kárpátalját pusztító árvíz okozta helyzettel kapcsolatban. Az árvíz több tucat magyarlakta települést is sújtott, több ezer ember vált hajléktalanná. A károk nagyobbak, mint az 1998-as árvíz által okozottak.

Tovább »

A baj nem ismer határokat

2001. március 16., 01:00 , 9. szám

Szakács Zoltán, a Ma­gyar Köztársaság ungvári főkonzulja a katasztrófa első pillanatától éjt nappallá téve dolgozik azon, hogy – a ma­gyar-ukrán erőfeszítések ko­or­di­ná­lásával – segítsen a mentésben, előrejelzésben és a károsultak segélyezésében.

Tovább »

„Nagyon magunkra maradtunk azon az éjszakán...”

2001. március 16., 01:00 , 9. szám

Nagypalád határát három folyó, a Túr, a Batár és a Tisza töltései övezik. Idén a két utóbbi áradása öntötte el a fa­lut, csaknem más­fél méteres magasságban lepve el a környéket.

Tovább »

Pusztít az ár

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Múlt hétvégén a lehullott nagy mennyiségű csapadék erősen meg­árasztotta a megye folyóit, minek következtében a 13 járásból hétben kerültek lakott területek víz alá, tizenegyben pedig továbbra is vészesen magas a folyók vízszintje.

Tovább »

Szalagavatók

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Újra felelevenített régi hagyományaink közé tar­toznak a szalagavató ün­nepségek és bálok, ame­lyeken tanintézményeink érettségi előtt álló diákjai feltűzik a reményt és bi­za­kodást jelképező kis zöld szalagot.

Tovább »

A hős szépapa emléke máig él

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Az 1849. április 22-én lezajlott podheringi csata a szabadságharc győztes ütközeteként vonult be vidékünk történelmébe. E napon tartóztatta fel a munkácsi határőrség három honvédszázada és nyolcvan nemzetőr Barco osztrák tábornoknak a Vereckei-hágó irányából az országba törő 4000 fős seregét.

Tovább »

Ami mozdítható volt, mind széthordták

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

1999 februárjában, az akkori nagy hó súlya alatt beszakadt Nagybakos kultúrházának tetőszerkezete. Három év óta semmilyen helyreállítási munkálatot nem végeztek az épületen, így az mára egészen tönkrement.

Tovább »

Oldalak