Kárpátalja

Két évforduló, egy üzenet

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Kettős ünnepet ültek a salánkiak augusztus utolsó vasárnapján: Magyarország millenniumi évének záróak­kordját és Ukrajna függet­lenségének 10. év­fordulóját.

Tovább »

Bányásznap Aknaszlatinán

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Háromnapos rendez­vény­sorozat keretében mél­tat­ták Aknaszlatinán Uk­raj­na füg­get­len­ségé­nek 10. évfordu­lóját és a bányász­na­pot.

Tovább »

Nincs akadálya a státustörvény bevezetésének

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Idén harmadik alkalommal rendezték meg Kőszeg városában a „Fesztivál a határon” című közéleti ifjúsági fórumot, melynek keretében kerekasztal-beszélgetésre került sor a nemrégiben elfogadott státustörvény végrehajtásáról.

Tovább »

Hazahívogató falunap Szalókán

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Szombaton horgászverseny volt a bevezetője a helyi tanács és a KMKSZ alapszervezete által szervezett hagyományos hazahívogató falunapnak Szaló­kán, de a 30-35 résztvevőből csak keveseknek sikerült horogra csalni egy-két halat.

Tovább »

Mi lesz veled, Zizi?

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Augusztus 21–26. között zajlott Mátészalkán a Kárpát-medencei Televíziós Fesz­ti­vál, amelyen Ausztriából, Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából, Jugoszláviából és Magyarországról érkező, szám szerint harmincegy te­le­víziós stáb mér­te össze te­het­ségét, felkészültségét.

Tovább »

Jó mulatság volt

2001. augusztus 24., 02:00 , 32. szám

Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója és Szent István király ünnepének tisz­teletére falunapot ren­dezett Szür­­tén a KMKSZ helyi alapszervezete, a községi tanács és a művelődési ház.

Tovább »

Haverok, buli, Aréna

2001. augusztus 24., 02:00 , 32. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) szervezésében idén első alkalommal került megrendezésre az Aréna sátortábor a Bene melletti Borzsa-parton, amelyen mintegy 500-600 kárpátaljai fiatal vett részt a megye szinte valamennyi magyarlakta településéről.

Tovább »

Történelemformáló bizonyí­tékok kerülhetnek elő

2001. augusztus 24., 02:00 , 32. szám
Ásatások Tiszacsomán: kinek fontos?

Tiszacsomán másfél évtizede tart a X. századi hon­fog­lalás kori magyar temető feltárása. Bár mindenki elismeri az értékes, részben azóta is a föld­ben nyugvó tárgyi emlékek tudományos jelentőségét, feltárni senki sem igyekszik azokat, pontosabban úgy tűnik, nincs gazdájuk.

Tovább »

Augusztus 20.

2001. augusztus 17., 02:00 , 31. szám

Csak a balgák hihetik, hogy a vándornépek so­­kaságából véletlenül választódott ki hét törzs, hogy évszázados megpróbáltatások után meg­te­le­pedjen Európa közepén, ke­resz­ténnyé váljon, és államot ala­pítson, miközben bi­ro­dalmak, népek söpörtettek le a történelem színpadáról.

Tovább »

Foci és sör

2001. augusztus 17., 02:00 , 31. szám

Második alkalommal rendeztek falunapot a kisdobronyi futballpályán a helyi tanács és a KMKSZ alapszervezete jóvoltából. A helybéli lakosság és a környező falvak apraja-nagyja számára jó alkalom volt ez a találkozásra, szórakozásra, kikapcsolódásra a betakarítás után.

Tovább »

Oldalak