Bohán Béla atya előadásai

2007. február 2., 09:00 , 316. szám

Számos nagy sikerű előadást tartott a közelmúltban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola dísztermében Bohán Béla beregszászi római katolikus plébános. A legutóbbi előadásán több érdekes témát ismertetett.

Idén lesz 80 éve, hogy Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, katolikus egyházi író, az MTA tagja Budapesten prédikáció közben meghalt. Nyitrán született 1858. október 10-én. Rómában végezte teológiai tanulmányait. 1904-ben a teológia egyetemi tanárává nevezték ki. 1905-től haláláig székesfehérvári püspök. 1909-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1920-tól rendes tagja. 1926-ban a Kisfaludy Társaság tagjai sorába lépett. A Katolikus Néppárt egyik alapítója volt, a magyar keresztényszocialista mozgalom vezéregyénisége. 1920-1922-ben parlamenti képviselő és a Bethlen István vezette Egységes Párt elnöke. Az Esztergom című politikai lap szerkesztője (1895-1904). Ékes, egyéni stílusa révén a modern katolicizmus egyik legnagyobb hatású képviselőjének nevezhető, a XX. század eleji katolikus megújhodás egyik programadója volt. Írásai máig hatók.

Személye nehezen illeszthető politikai-ideológiai kategóriákba, ezért bírálói, védelmezői vannak a legkülönbözőbb gondolkodású körökben. Miközben kíméletlen harcot folytatott a forradalmi munkásmozgalom és a Nyugat, főként Ady Endre ellen, modernista nézetei miatt Rómában 1911-ben három könyvét, köztük Az intellektualizmus túlhajtásai (1910) címűt indexre tették. Az első világháború legkorábbi és legkitartóbb ellenzői közé tartozott. "A pokol kiszabadult s az emberek ördögök lesznek" - írta 1915. április 15-én. Összes műveit 25 kötetben 1928-1929-ben a Szent István Társulat adta ki. Prohászka Ottokár népszerűsége az ezredforduló óta emelkedőben van, elfelejtett műveit újra olvassák. (Folytatása következik)

halász