Pályázatot írni muszáj

Oktatási intézmények vezetőinek képzése pályázati témában

2006. november 17., 09:00 , 305. szám

Oktatási intézmények vezetői számára rendezett nagyszabású továbbképzést a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség november 10-12. között Beregszászban a helyi, anyaországi és európai uniós pályázati lehetőségekről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról. A rendezvény üzenete egyértelmű: a pályázás elengedhetetlen feltétele a továbblépésnek a közoktatás, nevelés területén is.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kollégiumának filmklubjában mintegy száz kárpátaljai iskolaigazgató, óvodavezető és pedagógus közvetlenül anyaországi és kárpátaljai alapítványok és hivatalok képviselőitől, valamint a téma szakembereitől tájékozódhatott arról, milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak intézményeik számára, illetve melyek a sikeres pályázás követelményei és feltételei.

Az Apáczai Közalapítvány támogatásával megrendezett továbbképzés résztvevőit köszöntve dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke a helyi pedagógustársadalom számára kulcsfontosságú kérdésnek nevezte, hogyan lehet a térbeli szomszédságon túl is közel hozni az Európai Uniót, miközben néha úgy tűnik, Ukrajna, s ezzel együtt Kárpátalja is egyre távolabb kerül tőle. Mint a KMPSZ elnöke kifejtette, nagy jelentőséggel bírhat ebből a szempontból azoknak a lehetőségeknek a gondos számbavétele, amelyek az EU szomszédságából, illetve Ukrajnának a közösséghez való remélt közeledéséből adódnak. Saját helyzetünk ismeretére nem azért van szükség, hogy örömódákat zengjünk, vagy ellenkezőleg: szegénységünkön és szerencsétlen helyzetünkön siránkozzunk. A cél az, hogy reálisan felmérve lehetőségeinket, próbáljunk kivitelezhető megoldásokat találni, amelyekkel afféle Münchausenekként megkísérelhetjük a hajunknál fogva kirángatni magunkat jelenlegi helyzetünkből - hangoztatta Orosz Ildikó.

Mintegy bevezetésként Petróczi Sándor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) megbízott elnöke, valamint Popovics Judit, a hivatal területi referense tartottak általános előadást a magyarországi támogatási-pályázati rendszer jelenleg is folyamatban lévő átalakulásáról és lehetőségeiről. A határon túli magyarsággal foglalkozó anyaországi intézmény- és támogatási rendszer kapcsán a HTMH elnöke elsősorban az ügyvitelbeli folyamatosságot és a működés ésszerűsítésének fontosságát hangsúlyozta. Ezután mindenekelőtt az eddigi támogatási rendszert egybefogni hivatott Szülőföld Alap, illetve a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarság pótlólagos támogatására hivatott Kárpátaljai Alap feladatairól és működéséről esett szó, különös tekintettel céljaikra, működésükre és pályázási, támogatási lehetőségeikre. Petróczi Sándor reményét fejezte ki, hogy a tervek szerint több közalapítványt magába olvasztó Szülőföld Alap jövőre az ideinél jelentősen nagyobb támogatási kerettel láthatja el feladatát.

A továbbiakban előadások hangzottak el többek között az Európai Unió intézményrendszeréről és működéséről, a pályázatírás és projektmenedzselés alapjairól és titkairól, valamint a kárpátaljai pályázati lehetőségekről. A továbbképzés gyakorlatorientáltságára vall, hogy bemutatkozási lehetőséget kaptak néhány anyaországi és kárpátaljai alapítvány képviselői is.

Mindazonáltal az összességében jó hangulatú és eredményes rendezvényt követően dr. Orosz Ildikó lapunknak elmondta: "Sajnálatos, hogy végül két olyan, az oktatási-nevelési támogatások szempontjából jelentős alapítvány, mint amilyen az anyaországi oktatási-nevelési támogatást folyósító KAMOT és a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (KMOA), többszöri felkérés és egyeztetés után sem tartotta érdemesnek a közönséget arra, hogy tájékoztatást adjon a pályázati lehetőségekről és az eddigi eredményekről, s képviselőik az utolsó pillanatban lemondták előadásukat."

pszv