Tizenéves munkavállalók

Szigorú szabályok a kiskorúak foglalkoztatásáról

2006. augusztus 18., 10:00 , 292. szám

Egyre gyakrabban találkozni olyan fiatalokkal, akik bár még nem nagykorúak, de dolgoznak. Főleg a szolgáltatói szektorban kapnak munkát - alkalmi elárusító, konyhai kisegítő -, de pékségben, raktárban, szakiparosoknál is szépszámmal találni kiskorú munkavállalót.

Ukrajna munkajogi törvénye önálló fejezetben foglalkozik a kiskorúak munkavállalásával, foglalkoztatásával. A törvény kimondja: a 18 évesnél fiatalabb munkavállaló a felnőtt személlyel egyenlő munkajogokkal bír, ugyanakkor bizonyos területeken - egészségvédelem, munkaidő, szabadság, egyéb munkafeltételek - kedvezményekre jogosult.

A törvény általánosan tiltja a 16 évesnél fiatalabbak alkalmazását. Kivételes esetben a 15. életévüket betöltött fiatalok szülői/nevelői engedéllyel vállalhatnak munkát (ezt tanácsos írásban rögzíteni). Az iskolaköteles, 14. életévét betöltött fiatal munkavállalását már számos feltételhez köti a törvény. Az "eredményes munkavégzésre való felkészítés" céljával könnyű munkára alkalmazhatók középiskolai, technikumi és szakközépiskolai hallgatók, amennyiben a munkatevékenység nem ártalmas az egészségre, illetve nem zavarja az oktatást.

Nagyszőlősön, a városi piac bejáratánál a nyáron két fiúcska napközben fagylaltot árul. Elmondásuk szerint 13, 15 évesek, hivatalosan nincsenek alkalmazásban. Az egyik ungvári járási pékségben egy 15 éves fiúcska rakodta a kemencébe a kenyérnekvalót. Munkaadója az újságírót arra kérte "ne vegye észre" a gyereket, tudniillik nem hivatalosan foglalkoztatja, ám csak így tudja segíteni az édesapa halálát követően árván maradt családot.

A munkajogi törvény kifejezetten tiltja a kiskorúak egészségre ártalmas/veszélyes, valamint földalatti munka végzését (pl. bányában). Ugyancsak tilos a nehéz dolgok rakodása, a terhelhetőség mértékét külön szabályozza a törvény. Fontos szabály, hogy a kiskorú a munkába állást megelőzően egészségügyi szűrővizsgálaton kell, részt vegyen, majd a 21. életéve betöltéséig évente ismételni. A vizsgálaton való részvételt a munkaadó kötelessége elrendelni.

A kiskorú alkalmazottakat tilos éjszakai munkára kötelezni, valamint túlórában, vagy szabad napokon dolgoztatni. Az éjszakai munkaidő alatt az este 22.00 óra és reggel 06.00 óra közötti időszakot érti a törvény. A túlórai tilalom csak a kötött munkaidejű alkalmazottra vonatkozik. A munkaadó köteles "speciális listát" vezetni a fiatalkorú alkalmazottakról, feltűntetve születési évüket. A fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó illetékes hatóságoknak joguk van elkérni a munkaadótól a kiskorú alkalmazottakra vonatkozó adatokat.

A megyében működő kiskorúak ügyeivel foglalkozó állami szolgálatok időről időre ellenőrzik a tinédzsereket foglalkoztató cégeket, magánvállalatokat. Az idei felmérés szerint megyeszerte 118 vállaltnál 346 kiskorú dolgozik. A járási/városi szolgálatok ebben az évben 70 vállalatot ellenőriztek, melyeknél összesen közel 150 fiatalkorú munkavállaló volt. Az ellenőrzések során 10 vállalatnál 19 szabálysértést találtak. A szabályszegések között szerepel: munkakönyv hiánya vagy nem megfelelő vezetése; a kiskorú foglalkoztatottak listájának hiánya; a kiskorú munkavállaló egészségére káros munka végzése; az egészségügyi vizsgálat elmulasztása; a munkabiztonsági ismertetés elmulasztása; túlóráztatás, illetve éjszakai munkavégzés; alacsony bérezés.

Amint a fentiek mutatják, nem egyszerű dolog eleget tenni a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. Annak, aki kiskorút foglalkoztat érdemes odafigyelnie a szabályokra, illetve a munkavállalóknak sem árt, ha tisztában vannak törvényes jogaikkal.

P. ZS.