Veszélyben a magyar nyelvű érettségi

Kísérleti vizsgaközpontok: elővizsgák ukránul

2006. április 7., 10:00 , 273. szám

Ukrajnában az idei tanévtől országszerte néhány ún. független vizsgaközpontban mérik fel az érettségi előtt álló diákok tudását ukrán nyelvből, valamint matematikából és történelemből. A kísérleti jellegű "elő-érettségin" 1400 kárpátaljai fiatal vesz részt, köztük közel 60 magyar diák. Hozzáértők szerint a tervezett új vizsgarendszer hátrányosan érinti a magyar iskolában érettségiző diákokat, mivel a vizsgaközpontok kizárólag ukrán nyelvű teszteket alkalmaznak. A KMPSZ szorgalmazza: Kárpátalján hozzanak létre olyan vizsgaközpontot, ahol a magyar iskolák végzősei anyanyelvükön adhatnak számot tudásukról.

Kárpátaljáról az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola, valamint két munkácsi járási tanintézmény: a barkaszói ukrán–magyar és a derceni magyar tannyelvű középiskola vesz részt a kísérletben. A részvétel elvileg önkéntes, a gyakorlat azonban nem egészen ezt mutatja.

"Barkaszóról két érettségizőt jelöltünk ki a tesztírásra, mivel önként senki sem jelentkezett. A gyerekek tartanak az ukrán nyelvű dolgozatírástól, mivel nem ismerik megfelelő szinten az államnyelvet. Mi, pedagógusok is azt szorgalmazzuk, hogy anyanyelvükön érettségizhessenek. Ukrántanárként magam is úgy ítélem meg, hogy a magyar gyerekek nem ismerik olyan szinten az államnyelvet, hogy képesek legyenek megírni egy szaktantárgyi dolgozatot. Bennünket úgy tájékoztattak, hogy előreláthatólag két éven belül a magyar középiskolásoknak is kötelező lesz ukrán nyelven érettségizni. Ezt nem tartom reálisnak" – nyilatkozta lapunknak Tóth Andrea, a Barkaszói Középiskola igazgatóhelyettese.

A Derceni Középiskola idei 17 érettségizője közül 11 vesz részt a tesztíráson, akiket, mint az iskola "jobb tanulóit" neveztek be a megmérettetésre. Fodor István derceni magyar szakos tanár a Kárpátaljának elmondta: szerinte a magyar érettségizők nem ismerik olyan szinten az ukrán nyelvet, hogy megírjanak egy matematika- vagy történelemdolgozatot ukránul (ez utóbbi két részből áll: Ukrajna történelme és világtörténelem).

Árpa Péter, az Ungvári Dayka Gábor Középiskola igazgatója másként vélekedik: "Országszerte összesen 40 ezer, Kárpátalján 1400 tanuló vesz részt abban a kísérletben, ami véleményem szerint egy kiváló lehetőség az érettségizőknek. A tesztírás lényege, hogy az a diák, aki a maga számára elfogadható érdemjegyet szerez a felmérésen, az adott tantárgyból mentesül az érettségi vizsga alól, illetve szerzett pontszáma érvényes az egyetemi felvételin. Akinek nem sikerül az elővizsga, az sem veszít semmit, mivel rendben leérettségizhet. A magyar középiskolában erről tájékoztattuk a szülőket, akik részéről a vártnál is nagyobb volt az érdeklődés. Több kérvény érkezett, mint ahány részvételi helyet biztosítottak az iskolának. Kérésünkre a minisztérium módosította a nevezési kvótát, aminek köszönhetően tőlünk összesen 44 gyerek vesz részt a tesztíráson. Ukrán nyelvből valamennyien írnak dolgozatot, továbbá fele-fele arányban matematikából és történelemből. Pozitívumnak tartom, hogy a vizsgaközpontok térítésmentesen fogadják a diákokat, vagyis nem kell fizetni a vizsgáztatásért."

A KMPSZ elnöke, dr. Orosz Ildikó kérdésünkre elmondta: mivel a három magyar iskola legjobb tanulói vesznek részt a kísérleti tesztíráson, a vizsgaeredmények jóval pozitívabb képet mutathatnak a kárpátaljai magyar anyanyelvű érettségizők ukrán nyelvtudásáról, mint amilyen az valójában. "Az ungvári magyar középiskola szinte valamennyi végzőse főiskolai/egyetemi felvételire készül, legtöbbjük évek óta magánórákat vesz ukrán nyelven. Világos, hogy sokkal jobban ismerhetik az államnyelvet, mint egy színmagyar faluban nevelkedő, ukrán nyelvet csak a nyelvtanórákon halló diák. Az ukrán nyelvű érettségi ilyen formában nem a tanulók tárgyi tudását fogja értékelni a különböző tantárgyakból, hanem a magyar diákok ukrán nyelvismeretét. Éppen ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Pedagógusszövetség hosszú távon azt tartja megoldásnak, hogy önálló, független magyar vizsgaközpont létesüljön Kárpátalján" – adott hangot véleményének dr. Orosz Ildikó.

A KMKSZ úgy véli, hogy a vizsgáztatás jelenlegi formájában sérti a magyar oktatási intézményekben tanulók érdekeit, s hosszú távon a magyar nyelvű oktatás elsorvadásához vezet.

A Szövetség ezért nyilatkozatában arra kéri az oktatási intézmények vezetőit, hogy mindaddig, amíg nem biztosítják az oktatás nyelvén történő vizsgázás lehetőségét, ne szorgalmazzák a magyar iskolák végzős diákjainak az ukrán nyelvű kísérleti teszten való részvételét. A KMKSZ kiáll amellett, hogy a vizsgaközpontoknak az esélyegyenlőség megőrzése érdekében biztosítaniuk kell a magyar nyelvű tesztlapokat a magyar iskolák érettségizőinek részére.

Popovics Zsuzsanna