A politikának nincs helye az iskolában

A KMPSZ XIII. közgyűlése

2005. november 18., 09:00 , 253. szám

Az oktatás feltételeinek javítását és a politikának az oktatási rendszerből való teljes kizárását szorgalmazták mindenekelőtt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) soros beszámoló közgyűlésén, amelyre Beregszászban, a Rákóczi-főiskola nagytermében került sor múlt szombaton.

Az elmúlt esztendőben végbement átalakulások ellenére nem változott gyökeresen a helyzet a tekintetben, hogy az összecsapó politikai erők nemegyszer még ma is eszközként használják fel a pedagógusokat – állapította meg a közgyűlés több mint kétszáz küldöttjéhez szólva dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. Az azonnali, jó irányú változások elmaradása azonban csak azoknak okozhatott csalódást, akik azt hitték, hogy "a jó cár mindenkit átváltoztat varázspálcájával" – mutatott rá a szónok, valamennyiünk felelősségére figyelmeztetve: "Helyettünk megoldani a problémáinkat, számunkra kivívni a jogokat senki nem fogja."

A KMPSZ elnöke szerint a tavalyihoz hasonló megpróbáltatások várnak a pedagógusokra ebben az évben is, miután a választási kampány közeledtével beindul a politikai gépezet. Szomorú továbbá, hogy a magyar állam támogatását kampánycélokra használják fel – utalt a szónok az anyaország által folyósított oktatási-nevelési támogatások helyi kifizetésének menetére, hozzátéve, hogy hasonló a helyzet a magyar oktatói és pedagóguskártyákkal, s a politikai belharcok tárgyává vált a Magyarország által létrehozott Szülőföld Alap is.

Ezután Czébely Lajos ismertette az ellenőrző bizottság jelentését, majd a KMPSZ program- és szekcióvezetőinek beszámolói következtek. Gönczy Sándor a Tankönyv- és Taneszköztanács tevékenységéről elmondta, a korábbi éveknél szűkösebb támogatás ellenére ismét megjelentették a kicsinyek számára rendkívül fontos írásminta és matematika munkafüzeteket, s a Rákóczi-főiskola hallgatói számára is kiadtak számos jegyzetet.

Benedek Imre a KMPSZ szórványprogramjáról tartott beszámolót. Az elmúlt tanévben a pedagógusszövetség 21 szórványhelységben támogatta a pedagógusokat, akik összességében másfélezer gyermeket tanítanak magyarul. A magyarul tanuló csoportok, osztályok felszereltsége, tankönyvekkel való ellátottsága azonban továbbra is elégtelen, a legnagyobb gond pedig az elmúlt évekhez hasonlóan jelenleg is a szakemberhiány, melyet a helyi közösségek önerőből nem tudnak megoldani azzal együtt sem, hogy a Rákóczi-főiskola végzősei közül eddig 19-en vállaltak munkát a szórványvidék oktatási intézményeiben.

Az óvodaszekció képviseletében Gál Gabriella szólalt fel. A szekció elsődleges célja 2005-ben is a megfelelő szakmai segítségnyújtás volt a magyar óvodák számára, illetve az önfejlesztés lehetőségének biztosítása az óvodapedagógusoknak, s végül a gyermekprogramok megszervezése. Az Illyés Közalapítvány révén 65 kárpátaljai magyar óvodába sikerült tanszert juttatniuk.

Berki Károly a KMPSZ módszertani központjának munkájáról tartott beszámolójában elmondta: a Kölcsey Akadémia tanfolyamain, a tantárgyi vetélkedőkön, a hazai és magyarországi táborokban idén is több száz pedagógus és diák vett részt.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya a magyar nép történetének oktatásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a megye magyar iskoláinak alig több, mint 50 százalékában oktatják iskolai órakeretben a tárgyat, a fennmaradó tanintézetekben csak fakultációként van jelen, azaz tanítása nem kötelező. Mindez, véleménye szerint, megmutatkozik a tanulók ismeretein is. Javasolta, hogy a magyar nép történetének oktatása az egész megyében teljes jogú tárgyként integrálódjon a tanmenetbe. A közgyűlés határozata nyomán a KMPSZ elnöksége az illetékes hatóságokhoz fordul ez ügyben.

Fodor István, a derceni középiskola igazgatója felszólalásában az ellen tiltakozott, hogy az oktatási-nevelési támogatás kifizetését Kárpátalján egy politikustól tegyék függővé. Ugyancsak sérelmezte, hogy leállították a határon túli pedagógusoknak járó tankönyvvásárlási kedvezmény folyósítását.

A közgyűlés által elfogadott nyilatkozat, elismerve az eddigi erőfeszítéseket, továbbra is szorgalmazza az oktatási intézmények működési körülményeinek javítását, a pedagógusok bérének növelését, az egész oktatási rendszer fejlesztését. A dokumentum sürgeti a magyar nyelvű oktatási intézmények tankönyvekkel és taneszközökkel, didaktikai anyagokkal való ellátását, az ukránnyelv-oktatás tárgyi és szakmai színvonalának emelését, továbbá a magyar nyelvből, illetve magyar nyelven történő felvételizés körülményeinek intézményes biztosítását. A bevezetendő vizsgaközpontokkal kapcsolatban a KMPSZ úgy véli, e rendszer révén a magyar iskolák végzősei újra hátrányos helyzetbe kerülnek, hiszen az iskolák bázisán kialakított rendszer egyrészt megnehezíti a központok objektív értékelését, másrészt nem biztosítja a magyar nyelvű tesztelés lehetőségét. A pedagógusszövetség szükségesnek tartja e kérdés hosszú távú pozitív rendezését.

Mihajlo Popovics, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal (MÁKH) elnökének helyettese köszöntőjében Orosz Ildikó szavaira reagálva ugyancsak amellett tett hitet a jelenlegi kormányzat nevében, hogy a pedagógusokat, az iskolákat nem szabad bevonni a politikai csatározásokba. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a küldöttekhez szólva mind szakmai tevékenységük, mind állampolgári kötelességük okán további erőfeszítésekre ösztönözte a pedagógustársadalmat, mint a kárpátaljai magyar értelmiség legnépesebb rétegét a társadalom demokratizálódási folyamatának folytatása érdekében. A közgyűlés résztvevőit köszöntötte továbbá Varga Attila, a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának főtanácsosa, valamint Viczián Tamás ungvári magyar konzul.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelő számos vendég között ott volt Sipos László az OKÉV képviseletében, Herczog György, a MÁKH oktatási főosztályának vezetője, Jevcsák Judit, a MÁKH nemzetiségi és vallásügyi osztályának vezetője, dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács képviselője, Bartha Ferenc megyei tanácsi képviselő, Popovics Béla, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Pető Róbert, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke, Braun Éva és Izsák Ferenc, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet munkatársai.