Indul a kárpótlás!

Postázzák a többlet-kárpótlásról szóló határozatokat

2003. augusztus 8., 02:00 , 134. szám

A napokban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviseletében Brenzovics László alelnök és Gulácsy Géza, a munkácsi járási középszintű szervezet elnöke a budapesti Központi Kárrendezési Irodában tájékozódott a többlet-kárpótlás folyamatának végrehajtásáról. Hazatérésüket követően a legfontosabb tudnivalók iránt érdeklődtünk.

– Mit kell tudni a többlet-kárpótlásról?

Brenzovics László: – Az 1997. évi XXIX. törvény alapján 30 000 Ft-nyi egyösszegű kárpótlásban részesültek azok, akiknek hozzátartozói a szovjet kényszermunka alatt életüket vesztették. A Magyar Alkotmánybíróság határozata alapján a 2003-as költségvetésről szóló törvény ezt az összeget 400 000 Ft-ra növelte. A két összeg különbözetét a kárpótoltak a közeljövőben megkapják. A folyamatban mintegy 6400 kárpátaljai lakos érintett. Lehetnek olyanok, akik az élet elvesztésére vonatkozó kárpótlási időszakban (1997. június 7. és 1997. október 7. között) valamilyen oknál fogva elmulasztották benyújtani kérelmüket. A jelenleg érvényes jogszabályok alapján azonban új kérelmek benyújtására nincs lehetőség.

– Hogyan és mikor történik majd az értesítés?

Gulácsy Géza: – A többlet-kárpótlásról szóló határozatokat a Központi Kárrendezési Iroda (KKI) várhatóan augusztus elején postázza az érintetteknek. A jogosultak a kárpótlási határozatot tértivevényes postai küldeményként kapják majd meg. A borítékban a következő dokumentumok lesznek: határozat, lemondó nyilatkozat a fellebbezés jogáról, ügyfélnyilatkozat, válaszboríték, a szükséges intézkedésekről szóló részletes tájékoztatók.

– Mit kell tudni az ügyintézés további folyamatáról?

B. L.: – A kiegészítő összegről szóló határozat csak a kézhezvételt követő 30 nap múlva emelkedik jogerőre. Ez alatt az idő alatt lehet fellebbezni, ha valaki nem ért egyet a határozattal. Amennyiben azzal egyetért, úgy alá kell írnia a jogorvoslatról történő lemondásról szóló nyilatkozatot. Ezzel az érintett meggyorsítja az ügyintézést, mert a határozat azonnal jogerőre emelkedik. Fontos tudni, hogy az érintetteknek járó összeget a Hadigondozottak Közalapítványa fogja átutalni a kárpótolt által megjelölt számlaszámra. Készpénzfelvétel nem lehetséges. A mellékelt ügyfélnyilatkozatban ezért fel kell tüntetni a bankszámla (magyarországi vagy ukrajnai) adatait, amelyre az illető az összeg átutalását kéri: a számlatulajdonos nevét, a bank megnevezését, a számlaszámot. Általában elmondható, hogy az ukrán nyelvű dokumentumokat a közjegyzőnél, a magyar nyelvűeket a magyar konzulátuson lehet hitelesíteni, a fordításokat azonban a KMKSZ megyei és középszintű szervezetei is hitelesíthetik. Az ügyfélnyilatkozatot a konzulátuson kell személyesen hitelesíteni. A lemondó-nyilatkozatot (ha aláírta) és az ügyfélnyilatkozatot a válaszborítékban postázni kell a KKI-ba. Ezek kézhezvételét követő 15 napon belül a KKI intézkedik a Hadigondozottak Közalapítványánál, amely további 15 napon belül megkezdi a pénz utalását.

– Sajnos sokakat érintő kérdés, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a kárpótolt elhunyt?

G. G.: – Amennyiben a kárpótolt időközben elhunyt, úgy a kiegészítő összegre annak általános örököse vagy örökösei jogosultak. Ez esetben a fent megnevezett dokumentumok mellé csatolni kell az öröklési irat fénymásolatát és hiteles magyar fordítását. Az öröklési irat lehet végrendelet, vagy annak hiányában a helyi tanács által kiállított hivatalos dokumentum. Az örökösök meggyorsíthatják az eljárást, ha már most levélben fordulnak a KKI-hoz, s benyújtják az örökösi igazolást. Ez esetben már eleve az ő nevükre érkezik a határozat. Ezt azért is érdemes megtenni, mert előfordulhat, hogy a posta az érintett elhalálozására hivatkozva visszafordítja a határozatot tartalmazó térti­ve­vényes levelet, anélkül, hogy az örökösök arról tudomást szereztek volna. Egyébként is, nagyban meggyorsítja az ügykezelést, ha az érintettek az időközben bekövetkezett változást (pl. lakcím változása) azonnal közlik a kárrendezési irodával. Fontos, hogy az örökösök a nevüket pontosan adják meg a hivatalnak ukránul a személyigazolvány, latin betűs írásmóddal az útlevél szerint.

– Hol kaphatnak felvilágosítást, további információt az érdeklődők?

B. L.: – A kárpótlással kapcsolatos eljárás az ukrajnai lakosok esetében három közigazgatási hivatalban: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiben (Nyíregyháza), a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiben (Miskolc) és a Hajdú-Bihar megyeiben (Debrecen) folyik. Ezektől kapják majd meg az érintettek a határozatokat. Érdeklődni lehet a Központi Kárrendezési Iroda címén is: 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1., tel.: 06-1/371-8900. Az iroda honlapja: www.karpotlas.hu, e-mail címe: info@karpotlas.hu .

– Sokan már korábban is meghatalmazottjuk révén bonyolították le a kárpótlással kapcsolatos ügyintézést. Ezúttal van-e erre lehetőség?

G. G.: – Azon esetekben, amikor a kárpótolt helyett az előző eljárásban meghatalmazott személy járt el, az iroda mind a kárpótoltat, mind a meghatalmazottat értesíti. A jelenlegi eljárásban azonban mindenképp új meghatalmazást kell készíteni, s a kárpótoltnak az ügyfélnyilatkozat hitelesítése céljából ez esetben is személyesen meg kell jelennie a konzulátuson.

– A KMKSZ korábban jelezte, hogy lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a kárpótlási folyamat lebonyolításában. Miben tudnak az érintettek segítségére lenni?

B. L.: – A KMKSZ ebben a kárpótlási folyamatban is segít az érintetteknek az űrlapok kitöltésében, a fordítások hitelesítésében, a KKI-val történő kapcsolattartásban stb. A kárpótlást érintő bármilyen kérdéssel kapcsolatban a KMKSZ irodáihoz és az alapszervezeti elnökökhöz fordulhatnak tanácsért az érintettek.

-ntk-