A tanácselnökök a kor­mányzóhoz fordulnak

Nagybaktai kutatóintézet

2001. július 27., 02:00 , 28. szám

Kedden késő estébe nyúló tanácskozást tartottak azon nyolc tiszaháti község tanácselnökei, melyek földjeit a Kárpátaljai Agráripari Termelési Kutatóintézet hasznosítja.

Erre azt követően került sor, hogy az illetékes fórumokhoz eljuttatott folyamodványaikra érkezett válaszlevelek szerintük semmilyen megoldási javaslattal, illetve továbblépési lehetőséggel nem szolgáltak. Mind a megyei állami közigazgatási hivatal, mind az Ukrajna földalapját ellenőrző állami bizottság, utalva a földtulajdonról szóló hatályos törvények idevágó szakaszaira, s az Uk­rán Agrártudományi Akadémia kompetenciájára hivatkozva, elhatárolódott az állásfoglalástól.

A tanácselnökök továbbá mély­séges felháborodásuknak adtak hangot a kutatóintézet által a sajtóban indított ellenhadjárat eredményeképpen napvilágot látott írások tartalma miatt. Rámutattak, az ellenoldal nem egyértelmű számadatokkal, pl. a realizálásra kerülő elit vetőmag és tenyészállomány évi mutatóinak nyilvánosságra hozásával, hanem a másik fél rágalmazásával igyekezett alátámasztani a maga igazát. A tanácskozók leszögezték, ők nem az állam, a tudomány és a fejlődés ellen, hanem az alkotmányra támaszkodva, a lakosság 1995-ben kinyilvánított akaratának érvényesítése mellett szállnak síkra, mégpedig a törvény biztosította kereteken belül.

A tanácskozáson elhangzott: ügyüket Hennagyij Mosz­kal, a megye kormányzója elé kívánják vinni, és felkérik, hogy a viszonyok tisztázásáig helyezze moratórium alá az intézet tulajdonában lévő ingóságok realizálását, továbbá a megyei mezőgazdasági bizottság tagjaival és elnökével egyetemben a helyszínen győződjön meg a szemben álló felek által hangoztatott tények helytállóságáról, majd a tapasztaltakra alapozva támogassa egy, a hatályos törvények módosítását szorgalmazó indítvány benyújtását.

V. B. – P. Zs.