Valóban tilos felvételt készíteni az áruházban?

2015. október 21., 09:09 , 771. szám

„Minap felvételt akartam készíteni egy áruház polcairól a telefonommal, de a biztonsági őr meglehetősen durván rám ripakodott, hogy tilos videózni a helyiségben, s felszólított, hogy hagyjam abba, vagy távozzak. Törvényesen járt el az áruházi alkalmazott? Milyen jogszabályokra hivatkozhatok, hogy bizonyíthassam legközelebb, nem akadályozhat meg a felvétel elkészítésében?”

Ukrajna Alkotmánya 34. paragrafusának 2. része értelmében mindenkinek jogában áll szabadon információt gyűjteni, megőrizni, felhasználni és terjeszteni szóban, írott formában vagy egyéb módon – tetszése szerint. Ukrajna törvénye Az információról 1. paragrafusa alapján információnak minősül bármilyen hír és/vagy adat, amely valamilyen hordozóeszközön tárolható, vagy elektronikus úton reprodukálható. E meghatározás vonatkozik egyebek mellett a fotókra és a videofelvételekre is.

Az információról szóló törvény 7. paragrafusának 2. része alapján senki sem korlátozhatja az egyént az információszerzés formájának és forrásának megválasztásában, kivéve a jogszabályok által rögzített eseteket. Ukrajna polgári törvénykönyve (Ptk.) 302. paragrafusának 2. része szintén engedélyezi az információ szabad gyűjtését, megőrzését, felhasználását és terjesztését.

Ugyanakkor tisztában kell lennünk vele, hogy az idézett jogszabályi rendelkezések bizonyos fokig ellentétben állnak a Ptk. 307. paragrafusának 1. részével, amely kimondja, hogy természetes személyről fotó, film-, tévé- vagy videofelvétel csak a beleegyezésével készülhet. Ebből kifolyólag videofelvétel készítésekor nem célszerű visszaélni a törvény biztosította jogokkal, azaz a felvétel készítésének kizárólag információszerzés lehet a célja.

hk