Megtilthatja az iskola a tanulóknak a mobiltelefon használatát?

2017. május 13., 12:34 , 852. szám

„Lányomnak az iskolában megtiltották, hogy akár csak a szünetben is használja érintőképernyős telefonját. Hangsúlyoznám, hogy még szünetben sem veheti elő. Tilos válaszolni a beérkező hívásra, sms-re stb. Ha észreveszik, hogy valaki mégis használja a telefonját, elveszik tőle a tanítás végéig. Érdekes, hogy csak az érintőképernyős készülékek használatát tiltják, a hagyományos nyomógombosokét nem. Azt mondják a gyerekeknek, ha a szüleiteknek tellett drága érintőképernyős készülékre, telik hagyományosra is, nem a telefonnal kell az iskolában kitűnni. Sokan gondolják úgy nálunk, hogy az iskolának jogában áll efféle szabályokat bevezetni. Valóban így van? Törvényesen járnak el az iskola vezetői?”

– A történet egészen 2007. szeptember 1-jéig nyúlik vissza, az Oktatási és Tudományos Minisztérium 420. számú rendelete ugyanis ekkortól tiltotta meg a mobiltelefonok használatát a foglalkozások idejére az általános középiskolai oktatási intézményekben és a szakközépiskolákban. A tiltás az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjére, tehát pedagógusra és diákra egyaránt vonatkozott. A tárca 2014. augusztus 10-i, 910. számú rendelete azonban eltörölte a tiltást, így jelenleg a mobiltelefonok használatát az iskolákban sem törvény, sem rendelet nem szabályozza.

A tiltás hiányából a jogászok egy része azt a következtetést vonja le, hogy törvénytelen megtiltani a mobiltelefon iskolai használatát. Ugyanakkor – bár a joghoz ennek semmi köze – érthető az iskola szándéka is, ha igyekszik a minimálisra csökkenteni a diákok közötti vagyoni különbségekre utaló jeleket. Emlékezhetünk rá, korábban sok tanintézmény – sőt egy időben maga az oktatási minisztérium is – hasonló megfontolásból ragaszkodott az iskolai egyenruha bevezetéséhez.

Megjegyezném, az oktatási intézményeknek a minisztériumi vagy törvényi szabályozástól függetlenül is van rá lehetőségük, hogy – fenntartóikkal és a szülői közösséggel egyeztetve – meghatározzák a tanulók iskolai tartózkodásának és magaviseletének szabályait – mindaddig, amíg ez nem ütközik az Alkotmányba vagy valamely alsóbb szintű jogszabályba. Annál is inkább, mivel a szülők a foglalkozások idejére az iskolára bízzák gyermekeiket, akikért a pedagógusok így felelősséggel tartoznak. A szabályozás egyik fontos feltétele ugyanakkor, hogy az intézmény vezetői előzetesen tájékoztassák a gyerekek szüleit az iskola szabályzatáról, követelményeiről. A szülőknek azután jogukban áll eldönteni, hogy alávetik-e gyermekeiket e szabályoknak, vagy a szülői tanácson, az iskolafenntartón, esetleg a bíróságon keresztül igyekeznek elérni valamely korlátozás eltörlését, esetleg oktatási intézményt váltanak.

hk