Erős közösségekre van szükségünk

2018. március 28., 12:12 , 897. szám

A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete (UKSZ) március 24-én Csapon, a járási rendezvényteremben tartotta meg soros közgyűlését. A 125 küldöttből 118 fő jelent meg, így a gyűlés határozatképes volt. Jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Gulácsy Géza alelnök, Bátori József megyei képviselő, Kántor József és Bujdosó Erzsébet járási képviselők.

A gyűlés kezdete előtt rövid filmes összefoglalót láthattak az elmúlt év eseményeiről, rendezvényeiről. Majd Balogh Lívia, a KMKSZ UKSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, és a Himnusz eléneklése után egyperces néma főhajtással emlékeztek az elhunyt tagtársakra.

A napirendi pontok elfogadását követően Balogh Lívia megtartotta elnöki beszámolóját.

– 2017 izgalmakkal teli év volt, sok pozitív dolog történt, de eddig nem látott negatívumokkal is szembe kellett néznie Szövetségünknek – kezdte az elnök asszony, majd az ukrán politikumot jellemző nacionalista törekvésekről szólva kiemelte, Kárpátalján a pártok részéről sokkal barátibb a hozzáállás. – Itt élnek velünk és ismernek bennünket. Alapvető küzdelmünket az új oktatási törvény jelentette. Vannak apróbb győzelmeink ezen a téren, hiszen Magyarország nemzeti kormánya mellettünk áll, és minden fórumon képviseli érdekeinket, de a csatát nem nyertük meg.

Elmondta, számos olyan törvény van még beterjesztve a parlament elé, amelyek a kisebbségek számára hátrányosak. Hamarosan napirendre kerülhet a nyelvtörvény kérdése, ugyanis a kárpátaljai magyarok számára viszonylag széles jogokat biztosító korábbi nyelvtörvényt nemrég eltörölték. Készül egy etnonacionális törvény, amely nemzetiségtől függően kategóriákba sorolja a lakosságot. Újra elkezdődött az ukrán törvényhozásban egy vita az állampolgárságról, és Németh Zsolt is úgy nyilatkozott, hogy a kettős állampolgársággal rendelkezők számára nem feltétlenül lesz pozitív az új törvény.

– Nemcsak ukrán oldalról érik atrocitások a helyi magyarságot, hanem egyes magyarországi politikai pártok részéről is. A választási kampány hevében több politikai erő a legkisebb és legnehezebb helyzetben lévő magyar közösségnek a sorsával kíván szavazatokat szerezni – jegyezte meg, és kitért Gyurcsány Ferenc, valamint a Jobbik kirohanásaira. – Választási csalás szervezésével vádolják a KMKSZ-t, egy olyan szövetséget, amely az elmúlt három évtizedben hitelesen képviselte a kárpátaljai magyarságot. Ez nemcsak megbotránkoztató, de nemzetépítés szempontjából is negatív – szögezte le az elnök asszony.

Beszámolt az alapszervezetek munkájáról, kiemelve a pozitívumokat, de a negatívumokra is kitért a tőle megszokott módon.

– Nem a rendezvények száma fontos, hanem az, hogy közösségeket hozzunk létre. Nincs még egy olyan kiterjedt hálózattal rendelkező szervezet, mint a KMKSZ, ebben van a mi erőnk. Élő, kicsi csapataink vannak – emelte ki Balogh Lívia. Felhívta a figyelmet a kommunikáció szükségességére, és arra ösztönözte az alapszervezetek elnökeit, találják meg az ifjúság megszólításának a lehetőségét. A fiatalokat pedig arra biztatta, hogy tömörüljenek az ISZ köré, segíteni fogják a munkájukat.

Andrejcsák-Tóth Anetta, az ellenőrző bizottság elnöke, megvizsgálva a középszintű szervezet pénzügyi tevékenységét, beszámolt a szervezet anyagi helyzetéről. A közgyűlés elfogadta a beszámolót. Medve Andrea, a fegyelmi bizottság elnöke kijelentette, hogy az elmúlt évben nem volt fegyelmi ügy. A küldöttek egyhangúlag kielégítőnek minősítették az elmúlt évi munkát.

Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke a KMKSZ-frakció munkáját ismertette. A 6 állandó bizottságból 5-ben jelen vannak a magyar képviselők: Kántor József az oktatási bizottság elnöke; költségvetési bizottság – Balogh Lívia és Györke Róbert, gazdaságfejlesztési és földügyi – Őrhidi László, egészségügyi – Bujdosó Erzsébet, kommunális és privatizációs – Orbán István, törvényesség és jogrend – Andrejcsák-Tóth Anetta. 2017-ben a több mint 24 millió hrivnya költségvetési pénzből 11 millió 735 ezret magyar önkormányzatok kaptak, azaz 48,5% oda irányult, ahol a magyarok élnek többségben.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő elmondta, örül, hogy Nagyszőlős és Beregszász után Ungváron is jelen lehet. Kontrasztként említve a kátyús utakat, kiemelte, amit mi csinálunk, az szép és eredményes, a KMKSZ él és működik. Szólt a geopolitikai játékokról és a világmédia álságosságáról, kitért az oktatási törvény és az egészségügyi reform furcsaságaira. Elmondta, mind az ukrajnai, mind a magyarországi politikum részéről élénk figyelmet tapasztalhatunk, ez részben furcsa, de azt is jelenti, hogy fontos politikai kérdésekben kell nyilatkoznunk.

– A székházunk elleni merénylet ellenére folytatjuk, van új székházunk! Nem fogjuk meghajtani a fejünket, nem hajtjuk kalodába! Bátor óvatossággal és óvatos bátorsággal visszük továbbra is előre ügyünket – zárta gondolatait az elnök, és megköszönte az anyaország bátor kiállását jogaink védelmében. – Ha belegondolunk, hogy mit kaptunk és milyen kérdéseket vállaltak fel, az ellenzék pedig olyan mélységekbe jutott, hogy a kárpátaljai magyarok szerencsétlen helyzetét is képes kihasználni, akkor látjuk, fontos tétje van a választásnak.

Dr. Loppert Balázs ungvári magyar konzul méltatta a Szövetség tevékenységét, kitért a magyarországi választás egyes kérdéseire, és március 28-án tárlatmegnyitóra, április 6-án pedig borkóstolóra invitálta a megjelenteket.

Ráti Réka az ifjúsági szövetség nevében Hudák Attila üzenetét olvasta fel, aki munkahelyi kötelezettségei miatt nem tudott jelen lenni. Az éves munkáról szóló beszámolóban elhangzott, hogy az Ungvári járásban 7 településen – Eszenyben, Tiszaásványban, Tiszasalamonban, Csapon, Ungváron, Kisdobronyban és Nagydobronyban – működik ISZ-alapszervezet. Mindenkit arról biztosított, hogy az idősebb nemzedék évről évre erősebben fogja érezni: lesz kinek átadni a stafétabotot.

Őrhidi László alelnök megjegyezte, hogy bár a nagydobronyi ISZ-alapszervezet a legnagyobb létszámú, mégsincs képviselőjük az elnökségben, javaslata szerint ezen változtatni kellene. A területrendezéssel kapcsolatban azt kérte, hogy korábbi időpontra szervezzék a szemétgyűjtést, mint tavaly.

A közgyűlés végén Balogh Lívia kihangsúlyozta, hogy a Szövetség, a középszintű szervezet és az alapszervezetek is nagyon hálásak a magyar nemzeti kormánynak a kárpátaljai támogatásokért.

Megköszönte mindenkinek az elmúlt évben végzett munkát, s kiemelte, a jövőben is számítanak mindenkire.

Végezetül egy szép hagyományt követve felköszöntötték a jubilánsokat, Balogh Líviát és Pekár Tündét, a gálocsi alapszervezet elnökét.

Rehó Viktória