Vasárnapi üzenet: 2019. március 24.

2019. március 24., 09:55 , 947. szám
Radvánszky Ferenc

„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézusban.” (Fil 4,6-7)

Pál börtönből ír. Ez a környezet teszi különösen hitelessé ezt a levelet az örömről.  Isten, ha tanítani akar minket, vagy rajtunk keresztül a környezetünket, akkor olyan környezetbe állít, amikor különösen megmutatkozik a különbözőségünk a hitetlen világtól, (különbség: türelem, kitartás, szeretet, felvállalás, reménység stb.) a reménységünk, célunk, hitünk felől. S Isten meg akarta tanítani nekünk és a környezetünknek azt az igét, amely a további életünk célba érkezése és teljessége miatt nagyon fontos: „Semmi felől ne aggódjatok.” Nem lehet az aggódás terhével a küzdőteret végigfutni. Az ördög meg akar terhelni olyan fantomfélelmekkel, melyek szorongást okoznak és elszívják az életerőnket. Félelmeink több mint a 90%-a nem teljesedik be, tehát önmagunkat és másokat pusztító veszekedéseink és kesergéseink legnagyobb része felesleges volt. Istennel élő közösségben soha nem indokolt az aggódás semmi felől, mert az Ő kezében vagyunk és a terheink is ott vannak.

„Hanem.” Ez a szó az aggódásra való meglepő válasz, amit nem ismer senki. Ez az „elrejtett manna”, amely titkos erőforrás, melyet nem ért meg senki. Mert a keresztyénnek mindig van tovább. Isten olyan megoldásokat ad, melyekre senki sem gondolt. Kapunk segítséget és támaszt, látást és tervet, új erőt és reményt. Erre az isteni segítségre mindig lehet számítani.

Radvánszky Ferenc