Főhajtás a honvédsíroknál

2011. október 14., 10:00 , 561. szám

Munkácson a Latorca-parti város kamjankai temetőjében, az első világháború hősi halottai tiszteletére emelt Pro Patria-emlékműnél Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke nyitotta meg a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete és a Munkácsi Városi Alapszervezete október 6-i megemlékezését, köszöntve az egybegyűlteket, kifejtve: nemzeti gyásznapunkat az idén első ízben méltatjuk azon a helyen, ahol nyolc hajdani honvéd, illetve nemzetőr hamvai porladnak, hogy fejet hajtsunk az örök álmukat alvó 1848-as hősök emléke előtt.

Ezt követően a megjelentek felkeresték Bertók Jánosnak, a szabadságharc után állami tanítóként és orgonista kántorként dolgozó egykori tűzmesternek, Kóródy Katona Gáspárnak, a podheringi csatában is részt vett tüzér honvédhadnagynak, az ügyvédi végzettséggel rendelkező, a polgári életben főszolgabírói tisztséget betöltő Buzáth Károly honvédőrmesternek, Schink Péter huszárszázadosnak, Láng István főhadnagynak, valamint Balogh László főhadnagynak a végső nyughelyét (az utóbbi katonatiszt eredeti, ám később megsemmisült síremléke helyén a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete az elmúlt évben emelt új sírkövet). A helybeli Zrínyi Ilona Cserkészcsapat tagjai virágokat és mécsest helyeztek el az általuk rendbentartott sírokon, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola Kopriva Andrea történelemtanár által felkészített diákjai pedig megemlékeztek a tizenhárom aradi vértanúról, valamint Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány ugyancsak október 6-án kivégzett miniszterelnökéről, tömören ismertetve a mártírok életpályáját. A civil életben adótárnokként tevékenykedő Lévay József honvédnek, valamint Szikszay Károly nemzetőr főhadnagynak, Munkács város pénztárnokának a síremlékét viszont már nem sikerült megtalálni, így róluk a Pro Patria-oszlopnál emlékeztek meg. Az ünnepségen részt vett Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Városi Alapszervezetének elnöke, Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke és Boruzs Béla az „Életet az éveknek” Munkácsi Magyar Nyugdíjasklub elnöke.

Lajos Mihály