Miként osszuk el a telket?

2011. május 13., 10:00 , 539. szám

"Ikerházban lakunk. Mindkét házrész privatizálva lett, a telket azonban csak most készülünk magánosítani. Kérjük, magyarázza el, hogyan történik ez, miként osztódik a közös telek? Az is problémát jelent nálunk, hogy az egyik szomszéd szerette volna, ha az eddigi 20 cm helyett másfél méterre kerül a közös kerítésünk a háza falától, ezért amikor új kerítést készíttetett, beljebb tolta azt a mi oldalunkra. Azóta is hiába próbálunk megegyezni vele, nem sikerül. Mit tehetünk?"

- Ami a telek privatizációját illeti, az önök esetében Ukrajna Földkódexe (UFK) 120. paragrafusa a mérvadó, amely kimondja, hogy a lakott épület tulajdonjogával együtt az új tulajdonosra száll át a teleknek vagy egy részének tulajdonjoga is, amennyiben az más személy tulajdonában volt. A privatizáció során, amennyiben az ingatlan állami vagy kommunális tulajdonú telken áll, más használatában van, és szükségessé válik a megosztása, a kialakítandó telkek mérete nem lehet kisebb az azonos hasznosítási kategóriába tartozó telkek maximális méreténél, amelyet az UFK 121. paragrafusa állapít meg (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen méretű telkek kialakítása lehetetlen). A 120. paragrafus 4. pontja azt is kimondja, hogy amennyiben a lakott épület tulajdonjogát több személy szerezte meg, a földterülethez való jogot az ingatlanban birtokolt tulajdonrésszel arányosan állapítják meg a tulajdonosok között. A fentiekből kiindulva, meg kell szereznie a társtulajdonosok beleegyezését az önt illető telekrész privatizációjához. Erről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet mellékelni szükséges majd a privatizációs eljárás során a többi dokumentumhoz, amelyeket a helyi privatizációs szervekhez kell benyújtaniuk.

Ami a telekhatárokat illeti, ebben a tekintetben az UFK 17., A jószomszédi viszonyról rendelkező fejezete a mérvadó, amelynek értelmében a telektulajdonosok a másik fél beleegyezésével, és a határok paramétereit kijelölő helyi önkormányzatok írásos jóváhagyásával kötelesek megállapítani egymás között a határokat. A telekhatárok önkényes megállapítása törvénybe ütköző és bírsággal büntetendő. Amennyiben nem sikerül rendezni a telekhatárok körüli vitát, forduljon a helyi önkormányzat földkérdésekben illetékes hivatalához, amely megállapítja a telekhatárok paramétereit és kötelezi a feleket a "szilárd" telekhatárok, azaz a kerítés felállításával járó költségek megosztására. Ez csökkentheti az új kerítés felállításával kapcsolatos kiadásait.

hk