Tiszta lelkiismerettel állunk a választók elé

Interjú Brenzovics Lászlóval

2010. október 22., 10:00 , 510. szám

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke az elmúlt négy esztendőben a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyetteseként képviselte a magyarságot a megye parlamentjében. Azt vallja, hogy most, a választások közeledtével tiszta lelkiismerettel állhat választói elé, hiszen képviselőtársaival együtt következetesen kiálltak a magyar ügy mellett, s emlékeztet, hogy minél több szavazatot kapnak a magyarság képviselői, annál hatékonyabban léphetnek fel a jövőben közös ügyeink védelmében.

- Hogyan értékelné a KMKSZ megyei tanácsi tevékenységét az elmúlt négy esztendőben?

- Annak ellenére, hogy a KMKSZ-nek csupán öt képviselője volt a megyei tanácsban, tevékenysége összességében sikeresnek mondható. Sikerként könyvelhető el például, hogy frakciónk csekély létszáma ellenére személyemben a KMKSZ adta a tanács egyik elnökhelyettesét, illetve dr. Orosz Ildikó, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola listánkon mandátumhoz jutott elnöke személyében az oktatási kérdésekben illetékes megyei tanácsi állandó bizottság elnökét is. Ennek köszönhetően számos, a kárpátaljai magyarság számára hátrányos döntést sikerült megakadályozni az elmúlt négy esztendőben, illetve több fontos kérdésben hallathattuk a hangunkat. Egyértelmű sikerként könyvelhetjük el, hogy megyei szinten végre sikerült rehabilitálni a sztálinizmus áldozatait, megyei szintű programot fogadtunk el a nemzetiségi oktatás fejlesztése érdekében, hozzájárultunk ahhoz, hogy hosszú évek küzdelmei után végre befejeződhetett a földgázellátást biztosító vezetékrendszer kiépítése a magyarlakta községekben, s több magyar iskola és óvoda építése is az elmúlt időszakban fejeződött be. Nagyon fontos, hogy sikerült megvédeni a kárpátaljai magyar főiskolát, amely ellen igen komoly támadást intéztek az elmúlt időszakban. Eredményként könyveljük el azt is, hogy az elmúlt négy évben minden, a magyar iskolarendszert, a magyar kisebbség jogait érintő kérdésben történt intézkedés a Kárpátaljai Megyei Tanács részéről, azaz reagált ezekre a kérdésekre a megyei önkormányzat, s szinte minden ilyen kérdésben sikerült elfogadtatnunk a testülettel a KMKSZ álláspontját, még ha a központi, állami szintű politikai ellenállás miatt ezeknek a fellépéseknek a kívántnál kevesebb is volt a foganatja.

- Milyenek a személyes benyomásai, sikerült képviselnie választói érdekeit?

- Úgy érzem, hogy annak ellenére is sikerült sok mindent elérni, hogy a tanácsok súlya számottevően csökkent az elmúlt években Ukrajnában, fajsúlyuk jelentősen elmarad a Nyugaton elfogadottól az ország politikai rendszerében. Fontos előrelépésnek tartom ugyanakkor, hogy megélénkültek a megye külkapcsolatai. Az elmúlt időszakban együttműködési szerződéseket írtunk alá többek között a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Heves megyével, a németországi Oberfrankennel, valamint a csehországi Vysocina megyével, és ezek az együttműködések eléggé gyümölcsözőknek bizonyultak. Aktívan részt vettünk a különböző nemzetközi fejlesztési programokban, így például a Kanada által finanszírozott projektben, melynek eredményeképpen kidolgoztuk Kárpátalja fenntartható fejlődésének stratégiáját 2015-ig, vagy abban az ENSZ-projektben, amelynek eredményeképpen számos, településeink számára fontos objektum épülhetett meg, illetve került felújításra a közelmúltban. Gondoljunk csak például a makkosjánosi egészségügyi központra, a mezőkaszonyi zeneiskolára vagy a kovászói kultúrházra stb. Ugyancsak nemzetközi együttműködés keretében írtuk alá azt a szerződést, melynek értelmében megkezdődhetnek a Beregdéda határában létrehozandó ipari park tervezési munkálatai. Amennyiben megvalósul ez az elképzelés, egy különleges gazdasági övezet jön létre a térségben, melynek egyik része Kárpátalján, a másik része pedig Magyarországon működik majd, s a tervek szerint legalább ötezer embernek adhatnak munkát a térségben az odatelepülő vállalatok.

- Mindezek tudatában ön és a KMKSZ milyen elképzelésekkel vágnak neki a választási kampánynak, s megválasztásuk esetén az elkövetkező négyéves ciklusnak?

- Úgy vélem, hogy az elmúlt négyéves időszakban a KMKSZ teljesítette kötelességét, s most nyugodt lelkiismerettel indulhatnak képviselői az önkormányzati választásokon az újraválasztás reményében. Nem loptunk, nem csaltunk, nem hazudtunk, segítettünk, ahol tudtunk, s minden, a kárpátaljai magyarság számára fontos ügy mellett kiálltunk. Az elmúlt négy esztendőben több mint ezren fordultak hozzám ügyes-bajos dolgaikkal. Az ügyek közel 90 százalékában sikerült a problémát megoldani, illetve támogatást nyújtani. Nyilvánvalóan minél több képviselője van egy pártnak a különböző szintű önkormányzatokban, annál nagyobb a súlya az adott régióban. Reméljük tehát, hogy amennyiben az október 31-i választásokon több támogató szavazatot kapunk, mint legutóbb, akkor többet is tudunk tenni a választópolgárok érdekében, hiszen képviselőjelöltjeink tapasztaltak. Ami a megyei tanácsot illeti, magam, ha megválasztanak, negyedik alkalommal leszek a megyei tanács képviselője, csakúgy, mint Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke, míg például dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke immár ötödik alkalommal vehet részt a megyei önkormányzat munkájában - nyilván nem véletlenül -, Kovács Miklós pedig, a KMKSZ elnöke négy éven keresztül az ukrán parlament képviselője is volt. Elmondhatom tehát, hogy valamennyi képviselőjelöltünk kipróbált harcosa a kárpátaljai magyarság ügyének.

hk