Szent Márton-napi búcsú Munkácson

2006. november 17., 09:00 , 305. szám

Márton napján, november 11-én Szent Márton tiszteletére tartottak búcsút a szent nevét viselő munkácsi római katolikus székesegyházban. Az ünnepi szentmisét Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspök (Szlovákia), Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, valamint a munkácsi egyházmegyéből érkezett katolikus paptestvérek mutatták be.

Az ünnepségre választott olvasmány Máté evangéliumából hangzott fel. Ebben az utolsó ítéletről volt szó, amikor is az Úr majd érdemeik szerint szétválogatja az igazakat és bűnösöket csakúgy, mint a pásztor a juhokat a kosoktól. Orosch János püspök szentbeszédében Tours-i Szent Márton legendáját elevenítette fel, aki előbb katonaként, később mint püspök saját palástját adta a didergő koldusoknak. Orosch püspök a történet kapcsán kiemelte: "Számunkra, püspökök, papok számára ez nagyszerű példa. Nekünk tudnunk kell, hogy nemcsak életünknek egy részét kell odaadnunk a szegényeknek, a testvéreknek, hanem az egész életünket föl kell ajánlanunk értük, ahogyan Szent Márton is odaadta egész palástját." A püspök atya végezetül a jelenkor mindennapjairól -a túlfeszített életmódról, munkáról és ennek következtében családtagjaink, embertársaink elhanyagolásáról - beszélt. "Sokszor egy mosoly, egy kézfogás többet ér, mint bármi más. Legyen időnk törődni embertársainkkal, s akkor elmondhatjuk, hogy sikerrel küzdöttük le mai világunk egyik kihívását" - szólt az intelem.

-halász-