Hogyan javítható ki a helytelenül írt név a dokumentumokban?

2016. január 13., 10:46 , 783. szám

„Annamáriának hívnak, ám a házasságlevélbe ukrán nyelven kötőjellel írták be a nevemet. Éveken keresztül nem okozott különösebb gondot ez a helyzet, most azonban, hogy megszületett a gyermekünk, az ő keresztlevelébe is helytelenül került be a nevem. Szeretnénk egyszer és mindenkorra rendezni ezt a helyzetet. Mit tegyünk?”

– Kijavítani a házasságlevélben és a keresztlevélben ejtett hibákat az anyakönyvi hivatal lakóhelyük szerint illetékes osztályának (Bідділ державної реєстрації актів цивільного стану) a feladata.

Az anyakönyvi bejegyzések és nyomukban az okmányok módosítását az anyakönyvi hivatalban az Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott szabályok szerint végzik el. (Правила внесення змін до акто­вих записів цивільного ста­ну, їх поновлення та анулю­ван­ня, затверджених нака­зом Мі­ністерст­ва юстиції Украї­ни від 12.01.2011 № 96/5, зареєст­ро­ва­ним у Міністерстві юсти­ції України 14.01.2011 № 55/18793.) Ehhez önnek kérvényt kell benyújtania a hivatalhoz, amelyben leírja, hogy milyen módosításokat kér az okmányaiban. A kérvényhez csatolni szükséges az ügy érdemben történő kivizsgálásához és pozitív elbírálás esetén a hibák kijavításához szükséges dokumentumokat, köztük a személyi igazolványát, a pontatlan információkat tartalmazó okmányokat (házasságlevél, születési bizonyítvány).

Mindezen dokumentumok alapján az anyakönyvi hivatal döntést hoz a kért módosítások elvégzéséről, vagy a kérelem elutasításáról. A kérelem elutasításáról a kérvényezőt is kötelesek tájékoztatni, méghozzá írásban, feltüntetve az elutasítás okát. Arról is tájékoztatniuk kell ilyenkor a polgárt, hogy jogában áll megfellebbezni a hivatal határozatát a bíróságon.

Az anyakönyvi bejegyzések és az azok alapján kiállított dokumentumok módosítására bírósági határozat alapján is sor kerülhet. Ehhez önnek keresetet kell benyújtania a bíróságon. A bírósági határozat ilyenkor konkrétan leírja, hogy milyen módosítást kell végrehajtani az anyakönyvi bejegyzésben, amelynek az alapján a megfelelően módosított új dokumentumokat is kiállítják a hivatalban.

hk