Megtalálható-e a bankkártya tulajdonosa a kártya száma alapján?

2016. október 19., 08:27 , 823. szám

„Kereskedő vagyok. Elintéznivalóim lennének az egyik ügyfelemmel, de a nevén és a bankkártyája számán kívül semmit nem tudok róla. Megtalálhatom az illetőt a bankkártyája alapján? A bankban azt mondták, nem adhatnak ki információt az ügyfeleikről.”

– A válasz a kérdésre attól függ, hogy mi célból van szüksége önnek a bank ügyfelére vonatkozó információkra. Az efféle információk bizalmasaknak minősülnek, s a bank szabályosan jár el, amikor nem szolgáltat ki az első felszólításra banktitoknak minősülő adatokat.

Ukrajna törvénye A bankokról és a banki tevékenységről értelmében banktitoknak minősül az ügyfeleik tevékenységére, pénzügyi helyzetére vonatkozó minden olyan információ, amely az ügyfél kiszolgálása, a vele vagy harmadik személyekkel fenntartott kapcsolat során, a számukra nyújtott szolgáltatások eredményeként jutott a bank tudomására, és amelynek a nyilvánosságra kerülése anyagi vagy erkölcsi kárt okozhat az ügyfélnek.

Ennek alapján banktitoknak minősülnek:

– az ügyfelek bankszámláira vonatkozó információk;

– az ügyfél javára vagy megbízásából végrehajtott műveletek, az általa teljesített megállapodások;

– az ügyfelek pénzügyi és gazdasági helyzete;

– a bank és az ügyfelek védelmi rendszerei;

– az ügyfélnek minősülő jogi személyekre, vezetőikre, tevékenységük szervezeti és jogi struktúrájára vonatkozó információk;

– az ügyfelek kereskedelmi tevékenységét vagy üzleti titkait, bármilyen projektjét, találmányát, termékmintáit érintő és az egyéb üzleti jellegű információk.

A bankok egyben rögzítik azt is, milyen esetekben és feltételekkel szolgáltatnak ki banktitoknak minősülő információkat:

– az ezen információk tulajdonosának minősülő természetes vagy jogi személy írásos megkeresése vagy írásos felhatalmazása alapján;

– írásos bírósági megkeresés vagy bírósági végzés nyomán;

– számos állami szerv felszólítására meghatározott természetes vagy jogi személyek műveleteire (vagy egy adott műveletére) vonatkozóan.

A banki titok kiszolgáltatására és felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértésében vétkes személyek jogi felelősségre vonásra számíthatnak a törvényeknek megfelelően.

A fentiekből következik, hogy a banknak nem áll jogában információkat kiszolgáltatni a bankkártya tulajdonosáról (ügyfeléről) természetes személyek megkeresése alapján. Amennyiben azonban törvénysértést követtek el önnel szemben (ilyen esetekben leggyakrabban valamilyen szélhámosságról van szó), azt tanácsolom, hogy haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen vagy az ügyészségen. A hatóságok vizsgálatot indítanak a törvénysértés felderítésére, s ennek során jogosan követelhetik a banktitok felfedését a törvénysértő személyek vonatkozásában.

hk