Ha az elvált férj nem láthatja gyermekét

2017. december 26., 14:27 , 884. szám

„Több mint fél éve már, hogy elváltam. Azóta a volt feleségem nem engedi, hogy találkozzam ötéves kislányunkkal. Joga van eltiltani engem a gyermekünktől? Azt javasolták, hogy forduljak a bírósághoz, de én ezt csak akkor tenném meg, ha így valóban volna esély rá, hogy láthassam a kislányt, mert nem szeretném felesleges huzavonának kitenni őt. Mit tanácsol?”

– A Családi törvénykönyv (Cstk.) 153. cikkelye garantálja a családjától külön élő apa számára a jogot, hogy akadálytalanul érintkezzék gyermekével, részt vegyen a nevelésében – kivéve azokat az eseteket, amikor maga a törvény korlátozza ezt a jogot. A 157. cikkely értelmében az a szülő, akivel a gyermek él – esetünkben az anya –, nem tilthatja meg a másik szülőnek, vagyis önnek, hogy gyakorolja a 153. cikkelyben rögzített jogait.

Amennyiben akadályba ütközik a gyermekláthatást illetően, nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha mindjárt a bírósághoz fordul. A Cstk. több módozatát is ismeri annak, miként vehetnek részt gyermekük nevelésében az elvált szülők. Akár szóban is megállapodhatnak az anyával arról, hogy mikor és milyen feltételekkel találkozhat a családjától külön élő apa gyermekével. Ha nincs meg a szükséges bizalom a gyermek édesanyja és ön között, írásos, közjegyző által hitelesített megállapodást is köthetnek a láthatás feltételeiről. A lényeg: igyekezzék meggyőzni az édesanyát, hogy olyan megoldást válasszon, amely megkíméli gyermeküket a megrázkódtatásoktól, amelyekkel egy esetleges eljárás vagy per járhat. Csak amennyiben minden egyéb lehetőséget kimerítettek, akkor érdemes hivatalos útra terelni az ügyet.

Első lépésként írjon kérvényt a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságnak címezve, és kérje, hogy biztosítsák az ön számára a rendszeres gyermekláthatást. Amennyiben később nem ért egyet a gyámhatóságnak az ügyben hozott határozatával – például az engedélyezettnél gyakrabban, hosszabb ideig, illetve a megszabottól eltérő körülmények között szeretne találkozni gyermekével –, jogában áll a bírósághoz fordulni, amely felülvizsgálhatja a hatóság döntését. Ha azonban idáig fajul az ügy, már nem garantálható, hogy sikerül kihagyni a konfliktusból a gyermeket. Számolnia kell azzal is, hogy előfordulhat, a bíróság nem az ön javára dönt majd, vagyis a gyámhatóságénál kedvezőtlenebb láthatási feltételeket ír elő.

Vegye figyelembe, hogy amennyiben a saját otthonában kíván találkozni gyermekével, a gyámhatóság meg fogja vizsgálni az ön életkörülményeit. Ez elkerülhető, ha a hatósághoz írt kérvényében vagy a bíróságnak benyújtott keresetében jelzi, hogy kész az anya otthonában találkozni gyermekével, aki így gyakorlatilag folyamatosan az őt nevelő szülő felügyelete alatt maradhat.

hk