Hálaadó tanévnyitó istentisztelet Badalóban

2022. szeptember 7., 09:08 , 1124. szám

Reményik Sándor közel száz esztendővel ezelőtt megfogalmazott intelmei – „Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!” – a mostani időkre is érvényesek.

Ezek a szavak napjainkban is aktuálisak, hiszen olyan világot élünk, hogy az egyházi életünk megélése és gyakorlása mellett még a gyermekeink felnőtté érésében döntő szerepet játszó ISKOLA intézménye is komoly veszélyben van. Egyedüli reményként csakis az Istenbe vetett hit és a tőle elkért áldás segíthet átvészelni a vészterhes időket.

Múlt vasárnap az ősi badalói református templomban hálaadó istentisztelet keretében kaptak útravaló áldást a különösen nehéznek ígérkező tanévet elkezdő gyermekeink, akiket Sápi Zsolt lelkipásztor gyülekezeti közösségben látott el lelki útravalóval.

Mint ahogy az istentisztelet legfőbb üzenetének számító vezérigében (Mózes 1. 28. 15.) elhangzott – „Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked” –, nehéz, embert próbáló időket élünk. De ebben a helyzetben sem tehetünk mást, mint Istenben bízunk, és gyermekeinket is arra neveljük, hogy Isten dicsőségére, nemzetünk javára, társadalmunk épülésére éljenek.

Idén szinte minden oktatási intézményünkben kevesebb gyermek kezdi meg tanulmányait, hiszen sok család kényszerült elhagyni az országot, de tudniuk kell, hogy mindenkit hazavárunk, és egyedül az imádság lelkülete az, ami ezt a népünket sújtó akadályt leküzdheti.

Isten áldása kísérje minden itthon és távolban tanévet kezdő kárpátaljai gyermek életútját!

Jakab Lajos,
KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke