40. szám

Ivancso marad

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Két sikertelen összehívási kísérlet után október 10-én sor került a megyei tanács plenáris ülésére, melyen az eseményekre való tekintettel jelen voltak a legfelső tanács nem szociáldemokrata kárpátaljai képviselői is, köztük Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke.

Tovább »

Békából királynő

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

A királyfi megcsókolja a békát, az királylánnyá változik, s boldogan élnek, míg meg nem halnak... Gyermekkorunk ismert meséje nagyon is hétköznapi vágyakat tükröz, hiszen minden nő sze­retne szép és boldog lenni.

Tovább »

Csak Afganisztánba vissza ne…

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Több ezren ván­do­rol­nak különböző csator­ná­kon a há­bo­rúk­tól és nyo­mor­tól sújtott Ázsi­ából a nyu­­gat-eu­ró­pai or­szá­gok felé. A „leg­nép­sze­rűbb” út­vo­na­lak egyike Uk­rajnán, Kár­pát­al­ján át vezet.

Tovább »

Dévay Nagy Kamilla: Dolgom van a világban

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

A kárpátaljai magyar dalversenyekről szóló híradások évről évre összekapcsolódnak a Krónikásének Zeneiskola nevével, hiszen a díjazottak egy része ebben az iskolában csiszoltatja tovább tehetségét.

Tovább »

„A véreskezű szovjet diktátorok vérbe fojtották a magyar forradalmat...”

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Az 1956-os magyar forradalom hírei Kárpátalja magyar lakosságához is korán eljutottak.

Tovább »

Kicsiny éden Nagyszőlős határában

2001. október 19., 02:00 , 40. szám
Szűcs István plébános és Bendász Dániel esperes a kúria szőlőjében

A nagyszőlősi Fekete-hegy napos lankáin termő szőlő minősége vetekszik a tokaji és egri borvidékek termésével – tartják ma is a helyi szőlősgazdák.

Tovább »

„Hű maradt nyájához”

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

A fiatalok gálocsi csoportjának 1956-os tevékenységével kapcsolatban a belügyi szervek felelősségre vonták Gecse Endre református lelkészt is, akit időközben a huszti gyülekezethez helyeztek át.

Tovább »

2001. október 19.

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14)

Magasz­tos és nagyszerű nevet ad és küldetést bíz Krisz­­­­­­tus Urunk tanít­vá­­­­­nyai­ra.

Tovább »

Köszönjük, Erzsike néni

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Egy családtag, barát vagy közeli ismerős elvesztése mindig fájdalommal jár, mély sebet hagy szívünkön-lelkünkön. Csakúgy, mint egy számunkra kedves pedagógus távozása. Nemrég ismét szegényebbek lettünk egy nagyszerű emberrel. Élete 67.

Tovább »

Viski tudakozó

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Ígyártó Sándort a vis­kiek csak úgy emlegetik, hogy a „vak Sanyi bácsi”. Világéletében makkegészséges, élet­vidám ember volt, ám két hónapos kora óta nem lát.

Tovább »

Az ősz nem csak az elmúlásról szól

2001. október 19., 02:00 , 40. szám
A taracközi KMKSZ-alapszervezet kórusa...

Az idén XII. alka­lom­mal meg­rendezett kó­rus­ta­lál­ko­zó, mint azt nyitó­beszé­dé­­ben Bá­nyász Er­zsébet, a he­lyi Ti­szavirág nyug­dí­jasklub el­nö­ke el­mond­ta, a nagy­­apák, déd­­apák ha­gyo­mányait hiva­tott to­vább­ad­ni a fi­a­talabb ko­r­osz­tály kép­­vi­selőinek.

Tovább »

Oktatási különbségek – tudáskülönbségek

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán tartott előadást nemrégiben Dr. Kozma Tamás, a Debreceni Tudományegyetem tanszékvezető professzora, az Országos Oktatáskutató Intézet igazgatója, aki vendégtanárként tanított az USA és Anglia egyetemein is.

Tovább »

Teljes az egyetértés a státustörvény kapcsán

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

„Tájékoztattam Sze­re­da urat a szomszédos országokban élő magyarokról szó­ló törvény végrehajtásával kapcsolatos magyarországi kormányzati lépésekről, az elkészült ren­de­let­ter­vezetekről, ame­­lyeket az ukrán félnek az elmúlt hetekben átnyújtottunk” – mondta Szabó Tibor, a Határ

Tovább »

Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Fejünkre por hull, régi vakolat,

így énekeljük a drága Siont;

egér futkározik a pad alatt

s odvából egy-egy vén kuvik kiront.

Tízen vagyunk: ez a gyülekezet,

a tizenegyedik maga a pap,

de énekelünk mi százak helyett,

Tovább »

A magyar

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Október 22-én hajnaltól nem lehetett átmenni a kisváros főutcájának egyik oldaláról a másikra, mert a szovjet tankok egymást érték, robogtak Magyarország felé. 23-án aztán bemondta a rádió, hogy kitört a forradalom.

Tovább »

Bolha a fülbe

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

A Bolha a fülbe című Geor­ges Feydeau darab bemutatóját szombaton tartották a budapesti Új Színházban. Az előadás több kárpátaljai művész közreműködésével jött létre.

Tovább »

Bolyai-emlékverseny tizedszer

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Október 13-án a munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolában rendezték meg a 10. Bolyai János Matematikai Emlékversenyt, amelyen a 8., 9., 10. és 11. osztályok tanulói mérték össze tudásukat.

Tovább »

Magyar kamiont raboltak el Munkács mellett

2001. október 19., 02:00 , 40. szám

Munkács közelében az országúton vezetőjével együtt elraboltak egy magyar kamiont.

Tovább »