Múltidéző

130 éve hunyt el Merényi János honvédfőhadnagy

2020. március 26., 14:42 , 999. szám

A 19. századi szűkebb vidékünk egyik derék tagját temették 1890. február 9-én Munkácson. Merényi János 1826. október 21-én született a Bereg vármegyei Fogarason, ahol édesapja abban az időben a Schönborn grófok uradalmi számtartójaként lakott.

Tovább »

Az elesett katonák Drugeth utcai emlékműve

2020. március 23., 17:02 , 998. szám
Vásárhelyi Andor ezredparancsnok felesége szalagot köt a zászlóra, mellette vitéz Szombathelyi Ferenc és Perényi Zsigmond báró

2019 márciusában Kárpátalján a 80 évvel ezelőtti történelmi eseményeket méltatták, amelyekről azóta is sokan beszélnek és vitatkoznak.

Tovább »

Földreform és telepítéspolitika a csehszlovák Kárpátalján

2020. március 15., 15:53 , 997. szám
Az állami és magántelepek Kárpátalján

Az I. világháborút követően a Csehszlovákia kötelékébe került Podkarpatská Rus egy újonnan létrejött állam addig nem létező közigazgatási egysége lett.

Tovább »

A kísértet, mely nemcsak Európát járta be…

2020. február 23., 18:00 , 995. szám

1947. február 25-én a hírhedt szovjet politikai rendőrség, az NKVD „földalatti szovjetellenes fegyveres csoportok kialakításában és a szovjet hadsereg ellen irányuló kémkedés szervezésében való aktív részvétel” alaptalan, hazug vádjával letartóztatta a magyarországi kommunista hatalomátvétel útjában álló, polgári demokrata orientációjú Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát. Előbb magyarországi és ausztriai börtönökben tartották fogva, majd a Gulágra hurcolták, 1955 novemberétől 1956 áprilisáig pedig az immár kommunistává lett Magyarországon fejezte be börtönéveit.

Tovább »

Az első világháború és vidékünk (1914–1918)

2020. február 15., 13:56 , 993. szám
1.kép. A Magyar Királyság katonai kerületi beosztása 1867–1918 között

Az első világháború vagy akkori terminológia szerint Nagy Háború közel 4,5 éven át tartó több millió áldozatot követelő katonai konfliktus volt, amelynek következtében az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnt létezni.

Tovább »

A Ruszka Krajna-kísérlet

2020. január 26., 15:09 , 990. szám

1918 decemberének első napjaiban az északkeleti magyar vármegyék különböző politikai irányultságú ruszin képviselői robogtak egy különvonaton Budapest felé.

Tovább »

Báró Perényi Zsigmond hivatali és közéleti pályája

2020. január 18., 13:15 , 989. szám

Magyarország XIX. századi története, a reformkor, a polgári átalakuláshoz vezető forradalom, a vívmányokat megőrizni vágyó szabadságharc számos jeles személyt, politikust hozott elénk.

Tovább »

Ország Lili művésznő élettörténete

2020. január 12., 17:27 , 988. szám
A művésznő egykori háza

Ungváron a mai Függetlenség parton még mindig áll egy kis ház, amelyben egykoron Magyarország egyik legismertebb festőművésze, Ország Lili lakott.

Tovább »

Popovics Bazil munkácsi görögkatolikus püspök tevékenysége 1848-ig

2019. december 23., 13:38 , 986. szám
Az ungvári püspöki rezidencia (Forrás: Zombory Gusztáv: Az ungvári g. e. püspöki lak és főegyház. Vasárnapi Újság, 1863. 20. sz. 173.)

A hét „fő nemzetiség” közül lélekszámban a ruszin volt a legkisebb Magyarországon. Mind anyagi, mind pedig kulturális tekintetben a legszegényebb népcsoportként tartották őket számon.

Tovább »

Wilson a Verhovinán

2019. december 8., 13:02 , 984. szám

Szabó Simon görögkatolikus kanonok, aki jelen írás témájának szempontjából nem mellékesen a Magyarországi Ruszin Néptanács elnöke volt, 1918 novemberében a következőket mondta: „A nép meghallotta Wilson elnök ébresztő szavát s a maga faviskóiban széltében beszél a nemzetek önrendelke

Tovább »

Oldalak