Múltidéző

Zrínyi Ilona és Thököly Imre menyegzője Munkácson

2017. június 18., 11:15

Június 17-én felelevenítették a munkácsi várban Zrínyi Ilona és Thököly Imre menyegzőjét. A történelmi ceremóniában közel 50 ember vett részt.

Tovább »

Szavárd magyarok: kik voltak, mi lett velük?

2017. június 12., 13:29 , 856. szám

„A türkök népe (eleink bizánci megnevezése – L. M.) régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet… De abban az időben nem türköknek mondták őket, hanem valamilyen okból szávartü ászfalünek nevezték őket…

Tovább »

Csaba királyfi népe

2017. május 9., 13:57 , 851. szám

„Ki tudja, merre, merre visz a végzet/ Göröngyös úton, sötét éjjelen?/ Vezesd még egyszer győzelemre néped,/ Csaba királyfi, csillagösvényen…” – ekképpen kezdődik a Székely himnusz.

Tovább »

Milyen eredetű a magyarság?

2017. április 24., 14:22 , 849. szám

Természetesen finnugor – vághatnánk rá kapásból. Ám mielőtt a XVIII. század utolsó harmadában megszületett volna a finnugor nyelvészet, s a következő évszázadban bizonyosságot nyert volna nyelvünk finnugor mivolta, ugyancsak kapásból mindenki azt válaszolta volna a címben feltett kérdésre, hogy a népvándorlás kori török népek közé tartozó hunok és avarok leszármazottai vagyunk.

Tovább »

Dercsényiek a haza, a nemzet és a szabadságharc szolgálatában

2017. március 15., 09:16 , 844. szám

A Dercsényi család a hagyomány szerint – valamelyik ősük a mohácsi vész után – a török hódítás előrenyomulásával a Bánátból a Szepességbe költözött, s az addig viselt Fejér nevüket a szepességi szászok között Weiszre változtatták.

Tovább »

Az 1938–41 közti visszacsatolások szemtanúit keresi a Trianon Múzeum

2017. március 4., 18:10

Az 1938 és 1941 közötti országgyarapítások, azaz az első világháború után Magyarországtól elcsatolt területek visszavételének ma is élő szemtanúit keresi most induló projektje során a várpalotai Trianon Múzeum.

Tovább »

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Nagyberegen

2017. március 1., 10:54 , 842. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete a kommunizmus áldozatairól szóló központi megemlékezését a Nagyberegi Középiskolában tartotta.

Tovább »

Felelevenítik Zrínyi Ilona és Thököly Imre menyegzőjét a munkácsi várban

2017. február 28., 15:24

A 39 éves Zrínyi Ilona és a 25 éves Thököly Imre menyegzőjét 1682. június 15-én tartották. A feljegyzések szerint a nyolcnapos esküvő alatt a vendégek megettek tíz bikát, harminchat borjút, húsz disznót, nyolcvan juhot, négy szarvast, tíz őzet, hat vaddisznót, nyolc mázsa halat és ötven mázsa mézet, valamint cukrot.

Tovább »

A fehér obeliszk titka

2017. február 26., 18:11 , 841. szám

A munkácsi vasúti felüljáróról – ha Huszt felé utazunk – jól belátni a valamikori zsidó temetőbe, egykor csodálatosan gazdag sírkert volt. A hatvanas években született a döntés a megszüntetéséről. Helyére egy gyárat terveztek. A rombolás sikerült, de a gyár csak terv maradt, a kommunista rendszer végelgyengülésben kiszenvedett.

Tovább »

Emlékeznünk kell a Gulag borzalmaira

2017. február 8., 10:36 , 839. szám

A Charta XXI mozgalom a Kárpát-medence népeinek megbékélését tűzte ki célul az egységesülő Európában. Megálmodója Surján László magyar orvos, volt parlamenti képviselő, népjóléti miniszter, európai parlamenti képviselő, aki 2012 és 2014 között az EP alelnöke volt.

Tovább »

Oldalak