Tisztújító közgyűlésre készül a KMKSZ

A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciája

2007. november 16., 09:00 , 357. szám

A szeptemberi parlamenti választások mérlegének megvonása, illetve a helyi magyarságot érintő legégetőbb problémák szerepeltek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hagyományos őszi konferenciájának napirendjén. A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek hétvégi tanácskozására az ungvári járási Antalócon került sor.

A konferencián tartott beszámolójában Kovács Miklós elsősorban a szeptemberi parlamenti választások eredményeinek értékelésére tért ki. Mint rámutatott, a KMKSZ-nek az ukrán politikai élet viharai közepette egy olyan helyzetben kellett helytállnia, amikor előrelátható volt, hogy az országos pártok megkísérlik megszerezni a kárpátaljai magyar szavazatokat is; anélkül azonban, hogy ennek fejében bármiféle engedményeket tennének a magyarságnak.

Ebben a helyzetben kínált a szövetségnek a helyzethez mérten optimális megoldást a Mi Ukrajnánk - Nemzeti Önvédelem választási tömörüléssel kötött megállapodás, amelynek értelmében a KMKSZ támogatása fejében a magyarság képviselője viszonylag előkelő helyen szerepelhetett az ukrajnai párt listáján. S bár a szövetséget végül is nem vonták be a választási kampányba, a legtöbb magyar szavazatot mégis a KMKSZ által támogatott politikai erő kapta a magyarlakta településeken - hangsúlyozta a szónok.

A KMKSZ elnöke a magyar-magyar kapcsolatokról szólva elégedetten állapította meg, hogy a korábbi, erősen politikai színezetű döntések után az utóbbi időben valamivel kiegyensúlyozottabbá vált a kárpátaljai magyarságnak szánt anyaországi támogatások elosztása. Kovács Miklós úgy vélte, a szövetségnek a jövőben is kiegyensúlyozott, megfontolt politikát kell folytatnia a magyarországi pártok vonatkozásában.

Magyarországnak a schengeni határőrizeti rendszerhez való csatlakozásával összefüggésben az anyaországgal való zavartalan kapcsolattartás lehetőségének biztosítását sürgette beszédében dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke. A politikus egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy bár Ukrajna és Magyarország kormánya megegyezett a kishatárforgalmi rendszer kialakításáról, a megállapodás parlamenti jóváhagyásának késése miatt csúszhat az intézkedés bevezetése, miközben december 21-től az ukrán-magyar határ az Európai Unió külső határává válik. A KMKSZ választmánya az ügy sürgősségére való tekintettel a konferenciát követő ülésén úgy határozott, hogy levélben kéri az ukrán és a magyar illetékeseket a megállapodás mielőbbi ratifikálására. A szövetség ezenkívül kérni fogja a magyar hatóságokat, vizsgálják meg annak lehetőségét, kiterjeszthető-e a kishatárforgalmi rendszer a szórványban élő magyarokra is.

Aggodalmuknak adtak hangot a tanácskozók a magyar nyelven való érettségizés lehetőségének bizonytalansága miatt. Mint elhangzott, bár az idei legfelső szintű ukrán-magyar találkozókon minden alkalommal terítékre került a téma, az ügy végleges rendezése továbbra is várat magára. A KMKSZ ezért most ismételten az ország vezetőihez fordul a megnyugtató megoldást sürgetve.

A szövetség választmánya részletesen foglalkozott a Kárpátalján működő aranybányák kérdésével. A testület a KMKSZ önkormányzati képviselőinek beszámolói nyomán úgy határozott, hogy a szövetség nem támogatja semmilyen aranybánya vagy más környezetszennyező tevékenység telepítését a megyében. Annál is inkább veszélyesnek és értelmetlennek tartják az efféle elképzeléseket a helyi magyarság képviselői, mivel a kárpátaljai gazdaság elsősorban a turizmusra épít, amelynek pedig feltétele a tiszta környezet. A KMKSZ ugyancsak levélben hívja fel a kormány figyelmét az aknaszlatinai sóbánya nehéz helyzetére.

Tárgyalta a választmány Bakancsos Lászlónak, a szövetség beregszászi középszintű szervezete elnökének alapszabály-módosítási javaslatát, s a testület úgy határozott, nem javasolja a szervezet alapdokumentumának módosítását a közgyűlésnek, mely az ügyben a végső szót kimondani hivatott.

Döntöttek a választmányi tagok arról is, hogy az alapszervezeti gyűlésekre jövőre január 19. és február 29. között kerül sor, majd március 1-29. között tartanák közgyűléseiket a szövetség középszintű szervezetei. Határozatuk értelmében a KMKSZ következő, tisztújító közgyűlésére 2008. április 5-én kerül sor Beregszászban, ahová minden száz tag után delegálhatnak egy-egy küldöttet az alapszervezetek.

A rendezvényt a Szülőföld Alap támogatta.

pszv