"Kimegy a lelke, marad a test"

2005. november 25., 09:00 , 254. szám

"Kimegy a lelke, marad a test" – A halállal és temetkezéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek Visken címmel nem mindennapi könyv látott napvilágot P. Lator Ilona kárpátaljai néprajzkutató tollából.

A kiadvány különlegessége nem csupán témájában keresendő; a szerző egy igen alapos kutatás eredményeként született tanulmányt tár elénk, mely gyakorlatilag az egész kérdéskört felöleli kezdve a halál előjeleivel, a temetési szokásokon keresztül, egészen az elhuny emlékének őrzéséig Visken, ezen az etnikailag és felekezetileg egyaránt vegyes településen. A halotti rítusok leírása mellett az anyag összehasonlító vizsgálatára is kísérlet történik.

A rendkívül gazdag tényanyag tálalása után P. Lator Ilona összegzésként többek között ezeket írja: "A viski halottas szokásokat elemezve és a recens anyagot egybevetve a témához kapcsolódó szakirodalommal elmondható, hogy a halálhoz és temetéshez fűződő szokások, hiedelmek, szervesen illeszkednek a magyar nyelvterület szokás- és hagyományvilágához. (...) Ebben az etnikailag és felekezetileg egyaránt vegyes közösségben a különböző kultúrák, a különböző vallási szertartások békésen megférnek egymás mellett, egymásra hatásuk igen csekély. Valamennyi felekezet őrzi saját hagyományait."

A mintegy negyven adatközlő vallomásain túl igen értékes részei a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával megjelent kiadványnak a közölt virrasztóénekek, a verses sírfeliratok, valamint a képmelléklet is. (Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest 2005)