A nemzeti összetartás él és működik

Teleházat avattak Kőrösmezőn

2002. december 6., 01:00 , 99. szám
Az ünnepélyes megnyitó résztvevői

Vasárnap egyszerre két ünnepi esemény színhelye volt a kárpátaljai magyarság végváraként emlegetett Kőrösmező, ahol ezen a napon vette át a település magyar közössége a nemrég neki ítélt Márton Áron-emlékérmet, majd ünnepélyes keretek között átadásra került a Felső-Tisza-vidék első Tele­há­za.

Az ünnepség első részében, melyre a vasárnapi szentmisét követően a római katolikus plébánián került sor, ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke üdvözölte a jelenlévőket, majd Wizauver Magdolna tanárnő szólt az anyaországi Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma által évente odaítélt elismerés jelentőségéről. Mint elmondta, az emlékérem „a szórványban élő magyar közösség összetartása és a magyar tannyelvű oktatás újraindítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért” illeti Kőrösmező magyarságát.

Ezt követően a kőrösmezői magyar elsősöké volt a főszerep, akik advent első vasárnapjára való tekintettel meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, majd Illés Éva tanító vezetésével népi gyermekjátékokat és énekes-verses összeállítást adtak elő.

Az ünnepi esemény má­sodik színhelye a település központjában lévő Ilona vegyesbolt és vendéglátóegység volt. Ennek egyik földszinti helyisége lett ugyanis az otthona annak a Teleháznak, melyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által meghirdetett és az Illyés Közalapítvány által támogatott pályázat keretében nyert el a helyi KMKSZ-alapszervezet. A teleház berendezése – számítógép, fekete-fehér és színes nyomtató, fénymásoló, szkenner, internetes modem – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség támogatásával került Kőrösmezőre (A számítástechnikai felszerelés kezelője és gondnoka Francz Ernő lesz).

A KMKSZ nevében Kovács Miklós elnök üdvözölte az ünnepség résztvevőit, háláját fejezve ki a kőrösmezői magyarságnak azért, hogy létezik, köszönetet mondva a közösség összetartásán, szervezésén dolgozók áldozatos, értékes munkájáért.

– A teleházprogram lényege, hogy mindenki hozzájuthasson a haladás, az informatika legújabb vívmányaihoz, s tartani tudja általuk a kapcsolatot a nagyvilággal – mondta Kovács Miklós. – Ez a Teleház azonban nemcsak a modern világhoz való csatlakozásról szól, hanem arról is, hogy a nemzeti összetartás él és működik: tudunk egymásról mi, közel s távol élő magyarok, és amennyire erőnkből, kitartásunkból telik, mindenkit számon tartunk; lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk segíteni mindenkinek, aki magyar és magyarként akar megmaradni.

Köszöntőjében Vári Fábián László költő hangsúlyozta, hogy a jól működő közösség meghatározó pillérei a bölcs vezetők mellett maguk a közösséget alkotó emberek.

Felszólalt Dmitro Poljak helyi polgármester is, aki örömének adott hangot, hogy a Kőrösmezőn élő nem­ze­ti­sé­gek évtizedek óta békében, egymás kulturális értékeit tiszteletben tartva élnek együtt. Mint rámutatott, a magyar közösség boldogulása Kőrösmező egészének fejlődését is szolgálja.

Végül Snep Román helyi római katolikus tisztelendő kérte az Úr áldását a Teleházra és a benne munkálkodókra, majd megáldotta azt.

Az ünnepségen részt vett továbbá Francz Ignác, a kőrösmezői római katolikus egyházközség és a helyi magyar iskola gondnoka, a KMKSZ helyi alapszerveze­tének alelnöke, valamint Sóbányi Imre, a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke.

P. Zs.