Mekkora lehet az óvadék?

2014. október 9., 06:30 , 717. szám

„Szabadlábon engedhetik-e a gyanúsítottat óvadék fejében Ukrajnában, mint ahogyan az amerikai filmekben láthatjuk, s mitől függ, hogy mennyi az óvadék összege?”

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének (BTK) 182. paragrafusa értelmében az óvadék egy bizonyos összegnek a Miniszteri Kabinet által megállapított rend szerint kijelölt számlára való befizetését jelenti, aminek célja biztosítani, hogy a gyanúsított vagy a vádlott teljesítse a rárótt kötelezettségeket, mivel ellenkező esetben a befizetett összeg az állam tulajdonába megy át. Az óvadékfizetési lehetőség engedélyezéséről olyan személyeknél, akiket úgynevezett megelőző intézkedésként őrizetbe vettek, a vizsgálóbíró vagy a bíróság dönthet a BTK 183. paragrafusának 3. vagy 4. részében felsorolt esetekben.

Az óvadék összegéről ugyancsak a vizsgálóbíró vagy a bíróság dönt, figyelembe véve a BTK-ba ütköző jogsértés körülményeit, a gyanúsított vagy a vádlott családi és vagyoni helyzetét, a személyével kapcsolatos egyéb körülményeket, valamint a BTK 177. paragrafusa által meghatározott kockázatokat. Az óvadéknak kellőképpen nagynak kell lennie ahhoz, hogy a gyanúsított vagy a vádlott teljesítse a rárótt kötelezettségeket, de nem lehet akkora, amiről eleve tudott, hogy nem teljesíthető általa.

Az óvadék nagyságát az alábbi keretek között állapítják meg:

– kisebb vagy közepesen súlyos bűntény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személy esetében: 1–20 minimálbér összegéig;

– súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személy esetében: 20–80 minimálbér összegéig;

– különösen súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személy esetében: 80–300 minimálbér összegéig.

Kivételes esetekben, amikor a vizsgálóbíró, a bíróság megállapítja, hogy a jelzett összegű óvadék nem képes biztosítani, hogy a súlyos vagy különösen súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személy teljesítse a rárótt kötelezettségeket, a 80 vagy 300 minimálbért meghaladó nagyságú óvadék lerovása is elrendelhető.

hk