Hogyan tehető társtulajdonossá a feleség?

2015. augusztus 12., 09:20 , 761. szám

„Végrendelet útján örököltem egy falusi házat a hozzá tartozó földterülettel. Úgy tervezem, hogy elkészíttetem a műszaki dokumentációt és bejegyeztetem a tulajdonjogot. Jogomban áll-e megtenni társtulajdonosnak a feleségemet, s mi szükséges ehhez?”

– Ahhoz, hogy a feleségét társtulajdonossá tehesse, előbb magának kell tulajdonossá válnia, azaz elfogadva az örökséget, be kell jegyeztetni tulajdonjogát a hagyatékra. Miután rendezte saját tulajdonjogát, jogot nyer arra, hogy feleségének ajándékozza a tulajdon egy részét ajándékozási szerződéssel.

Az ingatlan ajándékozására vonatkozó szerződés kötelezően írásban köttetik, s közjegyző által kell hitelesíttetni. A lakóingatlan elidegenítésére vonatkozó szerződés hitelesítéséért a szerződési érték egy százalékának megfelelő, de legalább az adózatlan havi minimális jövedelem összegével megegyező állami illetéket szükséges leróni. Ugyanakkor feleségének nem kell adót fizetnie a szóban forgó tulajdon elfogadása után, hiszen az ajándékozó családtag.

hk