Ha elhúzódik a végrehajtás

2016. augusztus 3., 08:23 , 812. szám

„A bíróság nemrég a javamra döntött egy anyagi természetű vitában, és számos akadály leküzdése után a végrehajtási eljárás is megindult a vállalat ellen, amely egy jelentős összeggel tartozik nekem. Azt hittem, most már egyenesbe jönnek a dolgok, de múlnak a hetek, s ügyemben nem történik semmi. Mit tehetek?”

– Sajnos az a tény, hogy a bíróság az ön javára dönt egy anyagi természetű vitában, s az állami végrehajtási szolgálat megindítja a végrehajtási eljárást, nem jelenti azt automatikusan, hogy gyorsan hozzájuthat a pénzéhez. Ennek lehetnek objektív okai (például az adósnak nincsenek bankszámlái és tulajdona, amelyből a tartozást ki lehetne egyenlíteni), ám az eljáró állami végrehajtó tétlensége is okozhatja a késedelmet.

Ne feledje azonban, hogy A végrehajtási eljárásról törvény 12. cikkelye a végrehajtási eljárásban részt vevő feleket a jogoknak meglehetősen tág körével ruházza fel. A végrehajtást követelőnek jogában áll megismerkedni a végrehajtási eljárás menetével, dokumentumaival, sőt akár másolatot is készíthet az okmányokról. Célszerű ezért folyamatosan nyomon követni az eljárást.

A végrehajtási eljárásról törvény 82. cikkelye értelmében a követelő vagy a végrehajtási eljárás más résztvevői (az adós kivételével) panasszal élhetnek az állami végrehajtó vagy az állami végrehajtási szolgálat egyéb tisztségviselőivel szemben azok eljárása vagy tétlensége miatt annak az osztálynak a vezetőjénél, amelynek közvetlenül alá vannak rendelve, esetleg a végrehajtási szolgálat egy magasabb szintű vezetőjénél is panaszt tehetnek, illetve a bírósághoz is fordulhatnak a panaszosok.

hk