PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019. szeptember 19., 13:12 , 973. szám

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány kísérleti jelleggel felmérési pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja: Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése.

2. A pályázat tárgya: Szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás és azon 2 havi előfizetés biztosításának költsége iránt való kérelem.

3. A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, nem nagyobb, mint 50000 lélekszámú településen élő, magát magyarnak valló természetes személy.

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

4.1. Egy lakcímről (egy család) egy pályázó nyújthat be pályázatot.

4.2. A pályázó rendelkezik számítógéppel és/vagy digitális vételre alkalmas televízióval vagy más eszközzel.

4.3. A pályázó rendelkezik a szolgáltató cég szándéknyilatkozatával a szolgáltatás biztosítására (legalább 20Mb/s sebességgel).

4.4. Kizárólag optikai kábellel való csatlakozásra nyújtható be pályázat.

4.5. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a szolgáltató és a szolgáltatás sebessége lehetővé teszi a televíziós csomagok közvetítését, különös tekintettel a TV21 csatornára.

5. Pályázatok benyújtásának módja:

5.1. A jelen pályázati felhívás alapján 2019. szeptember 20–2019. október 20. közötti időszakban lehet benyújtani az Alapítvány regionális irodáiban.

5.2 A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő! A kísérleti pályázat sikeres lebonyolítása esetén annak folytatására a következő évben kerülhet sor.

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

- pályázati adatlap (A pályázati adatlapot az Alapítvány regionális irodáiban töltik ki.)

- a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- a pályázó magyarigazolványának fénymásolata;

- a szolgáltató cég szándéknyilatkozata eredetiben.

7. Hiánypótlás: Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a pályázó köteles az értesítést követő 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a pályázó határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

8. Pályázatelbírálási és eljárási rend: Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. Az Alapítvány csoportosítja a pályázatokat szolgáltatók szerint. Az Alapítvány szerződést köt az érintett szolgáltatóval a leírt szolgáltatás megrendelésére a pályázó javára. Az Alapítvány szerződést köt a támogatóval az összeg folyósítására.

9. Adatvédelmi hozzájárulás: A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatait a pályázat megvalósulásához szükséges mértékben és módon az Alapítvány szabadon felhasználja.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: kmkszja@gmail.com.