Mi lesz a tönkrement bankokban ragadt lakossági betétekkel?

2008. október 17., 10:00 , 405. szám

A szovjet Takarékban emlékezetes csődje miatt, amely sokunk megtakarításait tette a nullával egyenlővé, igen óvatosak vagyunk a pénzintézetekkel kapcsolatban. Éppen ezért most, amikor a nemzetközi pénzügyi válság kapcsán naponta érkeznek hírek újabb bankcsődökről, olvasóink érthetően aggódnak bankbetéten őrzött megtakarításaik sorsa miatt, s azt kérdezik, mire számíthatnak bankjuk esetleges csődje esetén. Az alábbiakban annak néztünk utána, hogyan rendelkeznek erről a hatályos törvények.

Mint megtudtuk, bankbetéteink biztonságát a Fizikai Személyek Betéteit Garantáló Alap (FSZBGA) hivatott biztosítani, melynek tőkéjét az állam, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) és az országban működő kereskedelmi bankok befizetései alkotják. Ez utóbbiak számára az Alapban való tagság kötelező jellegű. A bankok tagságáról az Alapban, illetve tagságuk esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről olvasóink az FSZBGA honlapján (www.fg.org.ua) tájékozódhatnak.

Arról, hogy milyen összeghatárig, s milyen típusú betéteknek és befektetéseknek mely feltételek melletti kötelező visszatérítését biztosítja az Alap, valamint a visszatérítés rendjéről az FSZBGA működését szabályozó törvény rendelkezik. (Lásd ugyanazon weboldalon! Itt jegyezzük meg, hogy az egyes befektetési formákra vonatkozó ilyen jellegű információkat a pénzintézetek kötelesek minden fiókban hozzáférhetővé tenni betéteseik, befektetőik számára.) A szóban forgó jogszabály kimondja, hogy az Alap biztosítja minden abban tagsággal rendelkező bank betétesének betétje teljes összegű megtérítését, beleértve a kamatokat is a betétek hozzáférhetetlenné válásának napján érvényes állapotok szerint, legfeljebb 1200 hrivnya összeghatárig. A kártérítés felső összeghatára az Alap adminisztratív tanácsának döntésével növelhető adott esetben a befektetőktől bevont pénzeszközök piacának alakulásától függően. Az FSZBGA honlapján található információk szerint az Alapnak egy tavaly augusztusi döntése alapján a kifizetések felső határát 50 ezer hrivnyában határozták meg. Kérdés azonban, hogy tömeges bankcsődök esetén mire lenne képes az alap, illetve a mögötte álló nemzeti bank és az állam.

Amennyiben a betétesnek több számlája is van ugyanabban a pénzintézetben, a kifizetés mértékét a betétek együttes összegének figyelembevételével határozzák meg, de legfeljebb a fentebb jelzett módon meghatározott felső összeghatárig. A külföldi valutában elhelyezett betéteket ukrán nemzeti valutában térítik meg, a betét hozzáférhetetlenné válásának napján érvényes hivatalos nemzeti banki valutaárfolyam figyelembevételével.

Ami a kártérítések folyósításának időrendjét illeti, legkésőbb a betétek zárolásától számított két hónapon belül az Alap értesíti az érintetteket döntéséről a sajtón keresztül, s a kifizetés legkésőbb a zárolástól számított három hónapon belül megkezdődik a kijelölt végrehajtó bankok közreműködésével. Bizonyos esetekben ez a határidő hat hónapra is módosulhat. A garantált visszafizetésekkel kapcsolatos betétesi fellebbezésekre 3 éven belül nyílik lehetőség.

pszv