Magyarország

Egyeztették a végleges szö­veg­tervezetet

2003. április 25., 02:00 , 119. szám

A státustörvény kü­szöbön álló módo­sí­tásáról tartottak szak­értői egyez­tetést az el­múlt héten Bu­dapesten a határon túli ma­gyar ki­sebbségek és az illetékes anyaországi hivatalok képviselőinek bevonásával, ahol is­mer­tették a törvény mó­do­sí­tott szövegének végle­ges­nek teki

Tovább »

Megkezdődhet a pótlólagos kárpótlás

2003. április 25., 02:00 , 119. szám

Júniustól megkezdődhet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak pótlólagos kárpótlásáról a Magyar Országgyűlés által hozott törvény végrehajtása, miután a napokban megjelent az annak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet.

Tovább »

Regionális mintakapcsolatot szeretnének

2003. március 28., 01:00 , 115. szám

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye európai mintakapcsolatot szeretne kialakítani a két régió között.

Tovább »

400 ezer forint a kárpótlás új összege

2003. március 21., 01:00 , 114. szám

Mint ismeretes, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2.

Tovább »

Kedvezményes vízumot szorgalmaz a KMKSZ

2003. március 14., 01:00 , 113. szám

A Magyarország részéről Ukrajnával és Szerbia-Montenegróval szemben beve­ze­ten­dő vízumkényszerrel kapcsolatos előkészületekről tárgyalt keddi ülésén a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága, ahol jelen volt a KMKSZ Kovács Miklós elnök vezette küldöttsége is.

Tovább »

Vízumkényszer november 1-jétől

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

Ukrajna euroatlanti in­tegrációjának elő­segí­té­se, a Magyarország és Uk­raj­na közötti vízumkényszer, magyar állami ve­zetők uk­rajnai látogatása, illetve a Kárpátok Eurorégió ün­ne­pi tanácskozása sze­re­pelt Anatolij Zlenko ukrán külügyminiszter ma­gyar­or­­szági látogatásának n

Tovább »

Aláírásgyűjtés a kedvezménytörvényért

2003. február 7., 01:00 , 108. szám

Aláírásgyűjtést kezdeményezett Csoóri Sándor a kedvezménytörvény módosítása ellen.

Tovább »

Fogy a magyar

2003. január 31., 01:00 , 107. szám

Dr. Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete Tár­sa­da­lom­földrajzi Osztályának vezetője, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője a napokban Ungváron tartott előadást a Kárpát-medencében élő magyarok etnikai-demográfiai helyzetéről.

Tovább »

Konszenzus a módosításról

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

Budapesten vasárnap került sor a Magyar Állandó Értekezlet hatodik ülésére, melynek központi témája a kedvezménytörvény tervezett módosítása volt.

Tovább »

Napirendre került a vízumkényszer

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

A Magyar Állandó Értekezlet vasárnapi budapesti ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselői is részt vettek. Kovács Miklóst, a szövetség elnökét hazaérkezése után arra kértük, értékelje a tanácskozás munkáját.

Tovább »

Oldalak