Vasárnapi üzenet

2003. január 10.

2003. január 10., 01:00 , 104. szám

Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onésimusért, aki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! Filemon 10-12

Tovább »

2003. január 3.

2003. január 3., 01:00 , 103. szám

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványaimmá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében.”
Mt. 28, 19-20

Tovább »

2002. december 27.

2002. december 27., 01:00 , 102. szám

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak neveznek el, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől” (Mt. 1,20-22).

Tovább »

2002. december 20.

2002. december 20., 01:00 , 101. szám

Kedves Olvasó!

Tovább »

2002. decmber 13.

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté 5,8

Tovább »

2002. december 6.

2002. december 6., 01:00 , 99. szám

Én vagyok a jó pásztor.

A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10.11)

Tovább »

2002. november 29.

2002. november 29., 03:05 , 98. szám

Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Tim.4,12

Tovább »

2002. november 22.

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és a legfőbb parancsolat. A másik hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.

Tovább »

2002. november 15.

2002. november 15., 01:00 , 96. szám

Monda neki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszo­mo­ro­dék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Sze­retsz-e engem? És monda neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged, monda neki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

Tovább »

2002. november 8.

2002. november 8., 01:00 , 95. szám

„Menj és tégy hasonlóképpen.”

Ezzel a krisztusi felszólítással fejeződik be az Irgalmas szamaritánus története. Ezzel a mondattal kezdődik, kezdődhet a keresztény ember megtérése.

Tovább »

Oldalak