Vasárnapi üzenet

2002. december 6.

2002. december 6., 01:00 , 99. szám

Én vagyok a jó pásztor.

A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10.11)

Tovább »

2002. november 29.

2002. november 29., 03:05 , 98. szám

Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Tim.4,12

Tovább »

2002. november 22.

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és a legfőbb parancsolat. A másik hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.

Tovább »

2002. november 15.

2002. november 15., 01:00 , 96. szám

Monda neki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszo­mo­ro­dék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Sze­retsz-e engem? És monda neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged, monda neki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

Tovább »

2002. november 8.

2002. november 8., 01:00 , 95. szám

„Menj és tégy hasonlóképpen.”

Ezzel a krisztusi felszólítással fejeződik be az Irgalmas szamaritánus története. Ezzel a mondattal kezdődik, kezdődhet a keresztény ember megtérése.

Tovább »

2002. október 25.

2002. október 25., 02:00 , 93. szám

Mit kellett volna tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele?

Tovább »

2002. október 18.

2002. október 18., 02:00 , 92. szám

A ráti ke­resztény kul­túr­tá­bor­ban minden este kiscsoportos be­szélgetéseket tartottak a fi­atalok. Egyik alkalommal az érték fogalma köré csoportosultak a gondolatok. Milyen értéket fedeztél fel magadban, másokban? – hangzott a kérdés.

Tovább »

2002. október 11.

2002. október 11., 02:00 , 91. szám

„…A te szavadra azonban kivetem a hálóm.” (Lk 5,1-11)

Tovább »

2002. november 1.

2002. október 1., 02:00 , 94. szám

… A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé… (Mk 7,31-37).

Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen… (Ézs 50,4-5).

Tovább »

2002. szeptember 27.

2002. szeptember 27., 02:00 , 89. szám

Tanév elején…

Szeptemberben újra meg­nyíltak az iskolák, „vár ránk a világ”. Annak a munkának és tanulásnak van értelme, aminek célja van. Értelmetlenül senki sem akar élni. A Szentlélek Úristen segítségét azért kérjük a tanév elején, hogy avasson be bölcsességébe, titkaiba.

Tovább »

Oldalak