Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 1.

2019. szeptember 1., 10:00 , 970. szám

„Ezért bizakodjatok férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta.”

(Apostolok Cselekedetei 27:25)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 26.

2019. augusztus 25., 09:48

A nehézségekben is lássuk meg a gondviselő Istent

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 18.

2019. augusztus 18., 10:31 , 968. szám

Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 11.

2019. augusztus 11., 09:52 , 967. szám

Krisztusban kedves Testvérek!

Az első kenyérszaporítás után járunk abban az evangéliumi leírásban, ami Jézus vízen járásáról és a vihar lecsendesítéséről szól. Pünkösd után, a 9. vasárnapon erre az eseményre emlékezünk templomainkban.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 4.

2019. augusztus 4., 09:56 , 966. szám

Jézus pedig leült a templomi persellyel szemben és nézte, hogyan dobja a sokaság a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. július 21.

2019. július 21., 10:29 , 964. szám

„Mi közünk veled, Jézus, Istennek fia? Idő előtt jöttél ide minket gyötörni?” Nem messze tőlük pedig nagy sertésnyáj volt a legelőn, az ördögök tehát kérték őt, mondván, ha kiűzöl bennünket, hagyd, hogy oda menjünk a sertésnyájba.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. július 14.

2019. július 14., 10:25 , 963. szám

Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” A királyi tisztviselő kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!” Jézus így válaszolt: „Menj el, a te fiad él!” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. június 30.

2019. június 30., 09:49

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.

Jn 7,38

A szöveg témája: Jézus küldetéstudatának fejlődése.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. június 23.

2019. június 23., 09:49 , 960. szám

Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. (Mt 10,32)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 26.

2019. május 26., 09:45 , 956. szám

Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek.

Tovább »

Oldalak