Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2020. május 24.

2020. május 24., 08:37 , 1007. szám

„És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.”          (Mózes I. 17:5)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. május 17.

2020. május 17., 08:44 , 1006. szám

Az evangéliumi rész, melyet a szívetekre helyeznék ebben a húsvéti szent időben, János evangéliumában található. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. május 10.

2020. május 10., 08:34 , 1005. szám

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”      (Mt 5,9)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. május 3.

2020. május 3., 08:49 , 1004. szám

„Ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14,8)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. április 26.

2020. április 26., 08:42 , 1003. szám

Jézussal a vízen

Mt 14, 22–32

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. április 19.

2020. április 19., 08:41 , 1002. szám

Krisztusban kedves Testvérek!

Tovább »

Húsvéti üzenetek

2020. április 12., 08:32 , 1001. szám

Egész liturgikus életünk csúcsa, legszebb ünnepe a Jézus halálára és feltámadására való emlékezés. Húsvét hitünk legnagyobb titka, amit úrfelmutatás után így vallunk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.”

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. április 5.

2020. április 5., 08:44 , 1000. szám

„Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?”             (Márk 11, 27–28)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 29.

2020. március 29., 08:44 , 999. szám

Lassan úgy járunk itt, Déván, mint Kőmíves Kelemenné, befalaznak otthonainkba! Ezt is, azt is elvesznek tőlünk, templomainkat, iskoláinkat, üzleteinket bezárják, még egy jó sört sem ihatunk meg a barátainkkal.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2020. március 22.

2020. március 22., 09:11

„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 4,11)

Tovább »

Oldalak