Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2019. november 17.

2019. november 17., 09:50 , 981. szám

A gazdag, aki bíborban és patyolatban járt és a koldus Lázár

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. november 10.

2019. november 10., 09:45 , 980. szám

Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. [...]

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. november 3.

2019. november 3., 09:53 , 979. szám

Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. október 20.

2019. október 20., 09:36 , 977. szám

Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság

Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! (Prédikátor 1:2; 12:13)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. október 13.

2019. október 13., 09:23 , 976. szám

„Ezek után külső várfalat épített Dávid városához: a Gíhóntól nyugatra a völgyben a Hal-kapu felé; a Várhegyet is körülvette vele, és igen magasra emelte.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. október 6.

2019. október 6., 10:26 , 975. szám

„Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura –, minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.” (Mt 25, 21)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 29.

2019. szeptember 29., 09:40

Szeptember 29-én egyházunk a szent főangyalok ünnepét üli. Amikor a hitvallásban megvalljuk a mennyei Atya teremtő voltát, akkor azt imádkozzuk, hogy az Atya a látható és láthatatlan világ teremtője.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 22.

2019. szeptember 22., 10:17 , 973. szám

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” (Mt 22,36)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. 09. 15.

2019. szeptember 15., 10:00 , 972. szám

„A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.” (ApCsel 19,18–20)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. 09. 08.

2019. szeptember 8., 10:00 , 971. szám

Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki. (Lk 17,1–4)

Tovább »

Oldalak