Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2022. július 10.

2022. július 10., 09:09 , 1115. szám

„Lőn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izráelnek minden ő körülötte lévő ellenségeitől: megvénhedék Józsué és megidősödék. Előhívá ekkor Józsué az egész Izráelt, annak véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és monda nékik: »Én megvénhedtem és megidősödtem.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. július 3.

2022. július 3., 08:36 , 1114. szám

„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.”       (1 János 5, 12)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. június 19.

2022. június 19., 08:35 , 1112. szám

Az egyházak igehirdetésében nagy szerepet kap Jézus életének rendszeres újraértelmezése, végiggondolása.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. június 12.

2022. június 12., 08:35

„Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangyéliomban.” Márk 1, 15

Tovább »

Mécs László: A Szentlélek ekéi

2022. június 5., 12:07 , 1110. szám

Hogy angyalkézből bezárult az Éden,

átok morajlik, forr a föld szívében,

s a kéreg tövist, bojtorjánt terem.

 

Az ember itt vergődött rögre esve,

tövis szurkálta lábait sebesre,

s kiszúrta lelke álmodó szemét.

 

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. június 5.

2022. június 5., 08:37 , 1110. szám

„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”  (Efézus 4, 22–24)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. május 29.

2022. május 29., 08:37 , 1109. szám

Az első (nikeai) egyetemes zsinat igazhitű atyáinak emléke

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. május 22.

2022. május 22., 08:37 , 1108. szám

„Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”

5 Mózes 30, 19

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. május 8.

2022. május 8., 08:36 , 1106. szám

Krisztusban Kedves Testvérek!

A húsvét utáni vasárnapok arról szólnak, hogy megerősödjünk abban, amit a húsvéti időben negyven napon keresztül ismételgetünk: Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2022. május 1.

2022. május 1., 08:37 , 1105. szám

„Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.”

       (Róma 15, 4)

Tovább »

Oldalak