Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet: 2019. augusztus 4.

2019. augusztus 4., 09:56 , 966. szám

Jézus pedig leült a templomi persellyel szemben és nézte, hogyan dobja a sokaság a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. július 21.

2019. július 21., 10:29 , 964. szám

„Mi közünk veled, Jézus, Istennek fia? Idő előtt jöttél ide minket gyötörni?” Nem messze tőlük pedig nagy sertésnyáj volt a legelőn, az ördögök tehát kérték őt, mondván, ha kiűzöl bennünket, hagyd, hogy oda menjünk a sertésnyájba.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. július 14.

2019. július 14., 10:25 , 963. szám

Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” A királyi tisztviselő kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!” Jézus így válaszolt: „Menj el, a te fiad él!” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. június 30.

2019. június 30., 09:49

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.

Jn 7,38

A szöveg témája: Jézus küldetéstudatának fejlődése.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. június 23.

2019. június 23., 09:49 , 960. szám

Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. (Mt 10,32)

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 26.

2019. május 26., 09:45 , 956. szám

Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 12.

2019. május 12., 09:26 , 954. szám

„Istenetek, az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek éppúgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. május 5.

2019. május 5., 09:54 , 953. szám

Húsvéti köszönésünk tanúságtétel Jézus Krisztus feltámadása mellett.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. április 28.

2019. április 28., 09:48 , 953. szám

„Krisztus él. Ő a mi reményünk és ennek a világnak a legszebb fiatalsága. Minden, amit Ő megérint, fiatallá válik, újjá válik, megtelik élettel […] Ő él, és azt akarja, hogy te is élj! Ő benned van és veled van, és soha nem távozik el.

Tovább »

Vasárnapi üzenet: 2019. április 7.

2019. április 7., 09:54 , 949. szám

Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tisztelete

Tovább »

Oldalak