551. szám

Magyar „végvár” a Beregi-hegyek északkeleti magaslatainál

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám
A református temolom
A Vérke-parti városból Ilosva felé kanyargó főútvonalon haladva, több mint tíz kilométer megtétele után egy gyönyörű erdővel övezett, egy 2018 lakost számláló, dimbes-dombos községbe érünk, melynek nem egy pontjáról szép kilátás nyílik az északkeleti láthatárt lezáró Szinyák-hegység kéklő vonulatára.Tovább »

Iszap és szemét a főutcán

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Nagymuzsaly a Beregszászi járás legszebb hegyaljai települése. Az én szülőfalum. Virágzó gyümölcsösök, gondosan ápolt veteményes- és virágoskertek. Dolgos emberek kezei varázsolták ilyenné.

Tovább »

Gyalogos zarándoklat: Kárpátalja – Máriapócs 2011

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Mint minden évben, így 2011-ben is sor került a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének gyalogos zarándoklatára. Az előző évektől eltérően idén július 22-én indultunk útnak, Szent Illés próféta búcsúünnepének tiszteletére.

Tovább »

Állam vagy kváziállam

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Az állam olyan szervezet, amelyet az emberek természetes, alapvető jogaik védelmére hoznak létre. Az államnak e jogok védelmében kifejtett tevékenységének módjai és rendje tükröződnek az ország Alkotmányában. De az államot emberek alkotják.

Tovább »

Ha nincs meg az autó alvázszáma

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

„Van egy alvázszám nélküli autóm. Nemrég elveszítettem a jármű műszaki igazolványát, az úgynevezett tehpaszportot. Az Állami Közlekedésrendészet (DAI) nyilvántartási és vizsgáztatási osztálya (VRER) megtagadta a másolat kiadását.

Tovább »

Lehet-e két kataszteri száma egy teleknek?

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

„Egy nyaralói-kertészeti egyesület tagja vagyok immár két évtizede. Rég megkaptam a földrészlegemre a tulajdonjogot igazoló állami okmányt és a részleg identifikációs számát is.

Tovább »

2011. augusztus 5.

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

„Jó nekünk itt lenni…!”

Földi zarándoklatunkban sok mindenre panaszkodunk: életkörülményeinkre, megélhetésünkre, párkapcsolatunkra, gyermekünkre stb. Ezeknek a problémáknak a gyökere annak a jónak a hiánya, amelyre szükségünk lenne.Tovább »

37 bányász lelte halálát a mélyben

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Július 29-e „fekete” péntekké vált Ukrajna számára – két magánkézben levő szénbányában is súlyos baleset történt, amelyekben összesen harminchét bányász vesztette életét.

Tovább »

Az új elnök a logisztikára összpontosít

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Balogh Lívia Csapon született, a Csapi 2. Sz. Középiskolában érettségizett. 2001-ben szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát az Ungvári Nemzeti Egyetemen. Ebben az évben nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába.

Tovább »

„Skandináv nyár”

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

A legutóbbi hónap időjárása nyomán az idei nyarat sokan „skandináv” nyárként emlegetik, nem utolsósorban a magas csapadékmennyiség miatt. A földművelő ember szemében az eső sokszor áldás, ám túl magas vízhozam esetén jelenthet átkot is.

Tovább »

Augusztusi teendők az uborka körül

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

A gazdáknak augusztusban túl kell élniük a nyárközépi termésdömpingből adódó piaci árzuhanást, meg kell birkózniuk az időjárás okozta nehézségekkel, illetve hajtatásban készülni kell az őszi termesztésre.

Tovább »

Elsőáldozás Nagymuzsalyban

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

A keresztény gyermek vallásos életének egyik mérföldköve a katolikus egyházban, amikor először részesül a szentáldozás kegyelmében. Július 31-én, vasárnap a nagymuzsalyi római katolikus templomban tizenkét hittanos vehette magához először Krisztus testét és vérét.

Tovább »

Nyáresti hangverseny Visken

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Augusztus 1-jén este hét órára a Viski Kultúrházban összegyűlt a nagyközség komolyzene-kedvelőinek egyre népesedő társasága, hogy részt vegyenek két fiatal előadóművész koncertjén.

Tovább »

Balogh Lívia lett az új elnök

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám
A titkos szavazás eredményeként a KMKSZ Csapi Alapszervezetének elnöke lett a KMKSZ UKSZ elnöke

Július 30-án a téglási kultúrházban tartotta soron kívüli tisztújító gyűlését a KMKSZ Ungvári Járási Szervezete, melyre dr. Soós Kálmán elnök úr sajnálatos elvesztése miatt került sor. A rendkívüli közgyűlés egyperces néma csenddel tisztelgett elhunyt elnöke emléke előtt.

Tovább »

Élmények az alföldi tájtól a Sipot-vízesésig

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

A KMKSZ Bótrágyi Alapszervezetének elnöksége minden év nyarán egyik legfontosabb programjának tekinti, hogy tagsága számára honismereti kirándulást szervezzen, különös tekintettel a kárpátaljai magyar emlékhelyekre és nevezetességekre.

Tovább »

Magna Hungaria felkutatója

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám
Az Ural-hegység nyugati oldalán, a Volga és a Káma folyók között feküdt egykor Magna Hungaria, az a terület, mely őseinknek századokon át szállásterülete volt. Kr.u. 640 körül eleink a délnyugati irányban fekvő Levédiába, a Don alsó folyásához költöztek, a magyar törzsek egy része azonban Magna Hungariában maradt.Tovább »

Megszületett a javaslat a kisösszegű pályázatok ügyében

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám
Augusztus elsején, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületében Kovács Miklós vezetésével megtartotta első ülését a Bethlen Gábor Alap kisösszegű pályázatainak értékelésére létrehozott tanácsadó testület, melynek mind a tizenhárom tagja részt vett az ülésen. Tovább »

Az édesanyát és az anyanyelvet nem pótolja semmi!

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Tisztelt kárpátaljai Édesapák, Édesanyák!

Én egy 55. életévét betöltött 4 gyermekes családapa vagyok. Eddigi életem 99%-át egy tiszaháti színmagyar faluban, Tiszabökényben éltem le Isten kegyelméből. Ebben a rohanó, embert próbáló világban, mindennapi munkám mellett mindig szakítok annyi időt, hogy tájékozódjak a világ eseményeiről. Családom rendszeres olvasója a kárpátaljai magyar lapoknak.

Tovább »

Miként védekezzünk a hőség egészségkárosító hatásai ellen?

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám
Dr. Kertész Árpád, a Beregszászi Járási Kórház mentőorvosa

Nemrég egy különösen forró napon, a déli órákban fedetlen fővel tartózkodtam a szabadban, s még másnap is fájt a fejem, de örültem, hogy ennyivel megúsztam, s nem kaptam komoly napszúrást.

Tovább »

Polgárőrnap Benében

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Immár több mint egy éve annak, hogy a beregszászi járási Benében megalakult a település civil önkénteseiből álló polgárőrség, mely igen eredményesen működik, naponta ellátva feladatát.

Tovább »

Híven, becsülettel, vitézül

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám
Bobencsuk Sándor feleségével és lányával

A Magyar Királyi Csendőrség feladata Magyarország vidéki területein a közbiztonság fenntartása, a törvények betartásának és a közrendnek a biztosítása volt, megalapításától, 1881-től a II. világháború végén bekövetkezett feloszlatásáig, 1945-ig.

Tovább »