Miként halasztható a diák sorkatonai szolgálata tanulás miatt?

2011. július 29., 10:00 , 550. szám

„Miután nemrég megszereztem az egyetemen a baccalaureatus szintű diplomát, úgy határoztam, hogy a magiszter szintű oklevelet adó képzésre is beiratkozom. Kérdésem az volna, kaphatok-e halasztást a katonai szolgálat alól, ha a két képzés között tartok egy év szünetet? Mire számíthatok, ha a magiszteri diploma megszerzésének pillanatára betöltöm a 25. életévemet? Kiadják számomra a katonakönyvet?”

– Ukrajna Törvénye A katonakötelezettségről és a katonai szolgálatról lehetőséget nyújt a katonai szolgálat elhalasztására. A halasztás egyik oka az lehet, ha a sorköteles fiatal tanul. Ilyenkor az illetékes hatóságok halasztást adnak a katonai szolgálat megkezdésére a teljes tanulmányi időre. Létezik azonban egy kikötés ezzel kapcsolatban: a halasztást nyert fiatalnak végig megszakítás nélkül kell tanulnia. Ez annyit jelent, hogy a sorkötelesnek a középiskola elvégzése után mindjárt felvételiznie kell például valamelyik college-be vagy technikumba, majd annak elvégzése után rögtön egy főiskolán vagy egyetemen kell folytatnia tanulmányait stb. Az ön által leírt esetben, tehát ha egy év szünetet iktat be a két képzésben való részvétel közé, sajnos elveszíti a sorkatonai szolgálat megkezdésének elhalasztására való jogát. Amennyiben kihagy egy évet, az azt jelenti, hogy megszakította a tanulmányait, azaz besorozhatják a hadseregbe. Ezért amennyiben szeretné elkerülni a katonaságot, mindjárt a baccalureatusi diploma megszerzése után felvételiznie kell a magiszteri képzésre.

Kérdésének második részére válaszolva abból kell kiindulnunk, hogy a fentebb már idézett jogszabály értelmében katonai szolgálatra a 18 és 25 év közötti ukrán férfiak hívhatók be. Amennyiben tanulmányainak befejezésekor eléri a felső korhatárt, vagy még a diploma megszerzése utáni soron következő sorozás időpontja előtt ünnepli a 25. születésnapját, úgy nem fogják besorozni a hadseregbe. Ezután természetesen ön is megkapja majd a katonakönyvét, hiszen azt minden katonai szolgálatra alkalmas személynek kiadják, függetlenül attól, hogy volt-e katona korábban vagy sem.

hk