24. szám

Államilag elismert oklevelet kapott 24 végzős diák

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

A tanintézmény életében és a kárpátaljai magyar oktatásügy történetében mérföldkőnek tekinthető eseményre a beregszászi járási művelődési központban került sor, ahol dr.

Tovább »

2001. június 29.

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

„Uram, akarod-e, hogy kérjük, szálljon le tűz az égből és eméssze meg őket?” Lukács 9, 54

Tovább »

„…akkor Técső központjában kő kövön nem marad”

2001. június 29., 02:00 , 24. szám
Tájkép csata után. Valamit tenni kellene...

Técső két, közvetlenül a Tisza-töltés mentén húzódó utcájának lakói segélykérő levelet írtak a járás és a megye vezetőinek, továbbá Kovács Miklós parlamenti képviselőnek, a KMKSZ elnökének.

Tovább »

Dercenben véget ért a telefonmizéria?

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Dercen lakossága számára évek óta sok gondot okozott a telefonhasználat, pontosabban a telefon használhatatlansága. A húszéves telefonközpont ugyan­­is nem volt képes megfelelően el­­látni fe­l­­­a­datát.

Tovább »

Amíg tart a tégla, nincs gond

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

A tiszaújlaki magyar iskolának már évek óta az óvoda ad otthont. A múlt században épült iskola épülete ugyanis életveszé­lyessé vált, így azt sürgősen ki kellett üríteni, újra azonban nem volt pénz.

Tovább »

Verecke 1996–2001

2001. június 29., 02:00 , 24. szám
Az emlékmű öt éve elkészült faragványai a szobrász kertjében várják, hogy elfoglalhassák helyüket a hágón

A vereckei emlékpark kérdése évek óta foglalkoztatja Kárpátalja közvéleményét.

Tovább »

„Ünnepre készültünk több száz magyar emberrel együtt”

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Öt évvel ezelőtt nem mindennapi gyalogtúrára indult egy tizenévesekből álló csapat Aknaszlatináról. A táv: Szla­tina – Verecke. A cél: a ve­reckei emlékmű, pontosabban az annak torzójánál tervezett millenniumi ünnepség.

Tovább »

A kis Magyarország nagy geopolitikája

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Első ízben jelent meg az elmúlt hét végén a határon túli magyarok státusáról szóló törvényt a szomszédos országok belügyeibe való beavatkozás miatt bíráló cikk a kárpátaljai ukrán nyelvű sajtóban azt követően, hogy a magyar Országgyűlés elfogadta a jogszabályt.

Tovább »

Változik és drágul a kishatárátlépő

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Az utóbbi időben szárnyra kapott a híresztelés, miszerint hamarosan megszüntetik a kishatárforgalmat.

Tovább »

Faöregek vigyázzák az asztélyi országutat

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Május vége óta nem mindennapi látvány fogadja a be­reg­surányi átkelő felé-felől köz­lekedőket. A beregszászi kenyérgyárral szemben ugyanis néhány napja két faöreg mereng a rohanó világ dolgai felett.

Tovább »

Domonkos nővérek: fogat húznak és autót vezetnek

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

A kilencvenes évek elején a munkácsi járási Frigyes­falvára (Ęëiíîâĺöü) Domonkos-rendi nővérek érkeztek, s ott rendházat is alapítottak. Mára valódi otthonra találtak a községben a Szlovákiából érkezett apácák, akik a maguk módján segítik Frigyes­falva és Kölcsény katolikus híveit.

Tovább »

Templomtorony- és kereszt­megáldás Tiszaújhelyen

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

A tiszaújhelyi görög katolikus templom tornyának felújított süvegét és keresztjét áldotta meg vasárnap a majd ezer hívő jelenlétében Ben­dász Dániel görög katolikus esperes, Szabó Kons­tantin homok­dé­dai, Tres­­­­csula Lász­­ló máty­falvi és Orosz István tisza­­újhelyi paró­kus.

Tovább »

Megbékélés és megbocsátás

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Hagyományos szláv szokás szerint sóval és kenyérrel fogadták szombaton a bo­risz­pili nemzetközi repülőtéren II. János Pál pápát, aki Vatikánváros állam fejeként és katolikus egyházfőként érkezett ötnapos hivatalos és lelkipásztori látogatásra Ukrajnába. II.

Tovább »

Schober Ottó: Davaj, davaj

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

A kárpátaljai olvasó számára Schober Ottó nevéhez elsősorban a színjátszás társul, hiszen a Beregszászi Népszínház igazgatója, rendezője és színészeként évtizedeken át – mostoha körülmények között utazva, fűtetlen termekben fellépve –járta a vidéket, hogy a legkisebb falvak színpadára is eljusso

Tovább »

Gyümölcsök

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Hagyománya van Kárpátalján a gyümölcstermesztésnek. Jól fizetett az alma már a csehek alatt is a viski lankákon. Akkoriban, persze, nemcsak két-három almafajtát ismertek, mint manapság. Sok finom fajta feledésbe merült azóta: a kormos, a kokszarany, a citrom, a lon­don­pepi vagy az aranyparmen.

Tovább »

Mecseki Rita Eszter: Tatjana leveleiből

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Nézze, nem vitatkozom. Legyen,

ahogy akarja. Csak akarjon

végre valamit, ha kérhetem.

Csak akarjon végre valami

olyat, amivel bebizonyítja

nekünk, hogy Maga azért férfi.

Érezni akarom a tekintetét.

Érezni akarom végre, hogy

Tovább »

Viski János elbúcsúzott

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Öt évi ungvári külszolgálat után az elmúlt hét végén visszatért Magyarországra Viski János, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának kon­zuli tanácsosa. Arról, hogy milyen érzésekkel búcsúzik Kár­pátaljától, a magyar diplomata a következőket mondta lapunknak:

Tovább »

Számítástechnikai osztálytermeket adott át a magyar oktatási miniszter

2001. június 29., 02:00 , 24. szám
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Pokorni Zoltán magyar oktatási miniszter és Dr. Soós Kálmán rektor a beregszászi főiskolán

Pokorni Zoltán oktatási miniszter az elmúlt héten a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség meghívására egy­­napos látogatást tett vidékünkön, amelynek során Kárpátalja legnagyobb magyar ajkú községének, Nagydob­rony­nak a középiskolájában és református líceumában egy-egy számítástech

Tovább »