83. szám

Kerozin: Kismalac, kismalac, engedj be!

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Kismalac, kismalac, engedj be… A gyerekeknek erről a néhány szóról a Kismalac és a farkasok című mese jut az eszébe, de a serdülőknek inkább a debreceni Kerozin együttes, amelynek már három aranylemeze jelent meg.

Tovább »

Orvosok az emberhez méltó kórházi ellátásért

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Szinte valamennyi kárpátaljai kórházra ráférne egy alapos felújítás, korszerűsítés. Sokáig így volt ez a megyei onkológiai kórház nőgyógyászatán és sebészetén is, mígnem osztályvezető orvosaik úgy döntöttek, megpróbálnak tenni valamit betegeik, munkatársaik kényelméért.

Tovább »

Alázattal segíteni az embereken

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Lázár Ilona, a Caritas So­ci­alis Nővérek Közös­sé­gé­nek (CS) tagja múlt év szeptemberében járt először Kár­pátalján, hogy szerzetesközösségének kültagjaként felmérje, milyen módon segíthetne az itt élő elesett embereken.

Tovább »

2002. augusztus 16.

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Nem tettem semmi rosszat!

Tovább »

Népvigalom Beregsomban

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Az időnkén esővel riogató viharfelhők ellenére szépszámú közönség és jó hangulat jellemezte az idei falunapot Beresomban.

Tovább »

A Feketeláb törzs ösvényein

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Magyarországon nagy hagyománya van az indián életvitelnek. Több törzs szokásait és kultúráját viszik tovább a polgári életben jobbára hivatalnokként, mérnökként, vállalkozóként ismert magyar indiánok.

Tovább »

Honalapító a sátor alatt

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Szürtében talán nincs is olyan ház, ahol ne tudnák még, hogy milyen nagy fába vágta két fafaragó a vésőjét a katolikus templom udva­rán. A kíváncsibbak nap mint nap el is zarándokolnak a helyszínre, megszem­lélik a mesterek munkáját.

Tovább »

Együtt szurkolt a falu apraja-nagyja

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Immár tizedszer rendezték meg Mezőkaszonyban az utcabaj­nok­ságot, amelyen a „Brazilok”, a Tipéd utca, az Alsóvég, a Kis utca, a Köz­pont és Barabás utca csapata mérte össze erejét a futballpályán.

Tovább »

Ünnep

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Első királyunk szentté avatá­sának napja, augusztus 20-a, ün­nep minden magyar számára; hogyne lenne az, hisz meg­koro­ná­zása azt jelentette, hogy beke­rül­tünk a keresztény népek csa­lád­jába, szentté avatása pedig az elő­kelő helyet, rangot és megbecsü­lést hivatott bizonyítani a nem­zetek so

Tovább »

Szülőföldem szép határa…

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A megyeszékhelyen ezen a héten zajlik a „Szülőföldem szép határa...” IV. Nemzetközi Kisebbségi Televízió- és Rádiófesztivál, melynek egyik társszervezője a Kárpátaljai Állami RTV Társaság.

Tovább »

Ösztöndíjak: döntés augusztus 23-án

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán augusztus 13-án tartotta soros ülését a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási Ösztöndíjtanács (KMFÖT).

Tovább »

A falukutatás helyzete Kárpátalján

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Tiszapéterfalván, a községháza üléstermében A falukutatás helyzete Kárpátalján címmel rendezett néprajzi és helytörténeti fórumot a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nagy­szőlősi Járási Szervezete és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület.

Tovább »

Vitéz László, labda és ünnepélyes okmányátadás

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Vasárnap zenétől, jókedvtől volt hangos a helyi sportpálya Kisdobronyban, ahol harmadízben gyűlt falunapra a község és a környező falvak szórakozni vágyó közönsége.

Tovább »

A nyuszi álma

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A kisgyermekek előszeretettel dúdolgatják az édesanyjuktól, nagymamájuktól tanult mondókákat, versikéket, amelyeket majd szülőként ők is továbbadnak gyermekeiknek.

Tovább »

Vízumkényszer és anyanyelvi oktatás

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A határon túli magyarsággal való kapcsolattartásért felelős magyarországi kormányszervek és hivatalok vezetőivel folytattak tárgyalásokat a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetői az elmúlt héten Budapesten.

Tovább »

Boldog Asszony anyánk...

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A régi magyar himnusz

(részlet)

     Boldog Asszony anyánk,

     Régi nagy patrónánk,

     Nagy ínségben lévén

     Így szólít meg hazánk:

Tovább »

Túl a nyolcvanhatezren

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám
Legutóbb Kisdobronyban talált gaz­dára 15 friss magyar igazolvány

Folytatódik a magyar iga­zolványok iránti igénylések fogadása, megkezdődött az oktatási-nevelési támo­ga­tá­sok folyósítása.

Tovább »

Hatvanöt kilométer gyalog

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám
A máriapócsi templomban lé­võ kegyképet 1676-ban ké­szít­tette a pócsi bíró a török rabságból való sza­badulás emlékére. Elsõ kön­nye­­zése 1696 novemberében történt, s két hétig tartott. A kegy­képrõl több másolat készült, de sem az ere­deti, sem a másolatok nem könnyeztek, kivéve azt, ame­lyiket Pócsra vissza­vittek. Ez a másolat 1715 augusz­tusában három na­pig, 1905 decem­beré­ben 18 na­pon át könnyezett. A kegytemp­lomot 1948-ban XII. Pius pápa bazilika rangra emelte.

Immár hagyománnyá vált, hogy augusztus 15., Nagy­bol­dog­asszony napja környékén gyalogos zarándokúton teszik próbára kitartásukat és hitüket a görög katolikus hívek.

Tovább »

A kisdobronyiak esete a „villanyosokkal”

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Nemrég felháborodott hangú telefont kaptunk Kis­dob­rony­ból. Egyik olvasónk sérelmezte, hogy az Ungvári Járási Villamos Hálózat Ener­gia­fe­lü­gyeleti Osztályának ellenőrei a községben több tucat fogyasztót szerinte indokolatlanul lekapcsoltak a villamos hálózatról.

Tovább »

Háztemetők, garzonok és villa-csodák

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Hivatalos adatok szerint a megyeszékhelyen havonta átlagosan 150 ingatlan cserél gazdát, ami éves szinten majd kétezer eladást, cserét, ajándékozást jelent.

Tovább »

Taracközi Gerzson: Az élet Isten ajándéka

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Lelkipásztor és menedzser – röviden így lehetne jellemezni a beregszászi református gyülekezet vezetőjét. Időnként borotvaélen kell táncolnia, mivel időbeosztását nemcsak a gyülekezet élete befolyásolja, hanem többek között családja egészségi állapota is.

Tovább »

Mi újság?

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Leczó Katalinnál, a KMKSZ Tarnóci Alap­szer­vezetének elnökénél

Tovább »